Välj ditt land för kommersiell och lokal information

VEHCOS TÄVLING FÖR SPARSAM KÖRNING SÄNKTE UTSLÄPPEN MED 8000 TON CO2

Vehco, som ägs av Addsecure och som levererar system för Fleet Management, tillkännagav idag resultaten från sin tävling för Sparsam Körning 2019. Tävlingen, ”Vehco Eco-Driving Challenge” är frivillig för Vehcos kunder och den baseras på Vehco Eco-Driving Index. Indexet baseras på sex körparametrar som har stor inverkan på körbeteendet. Vid analys av resultaten från tävlingen har det visat sig att det förbättrade körbeteendet resulterat i stora bränslebesparingar. Vid jämförelse av resultatet 2019 med 2017 (när tävlingen började), visar Vehcos beräkningar att de konkurrerande bolagen har minskat sin totala förbrukning med cirka 2998 000 liter bränsle, vilket resulterade i minskade koldioxidutsläpp på cirka 7915 ton och besparingar på cirka 34,3 MSEK € .

För att öka spänningen i tävliningen delades de 114 lagen i tävlingen in i 6 olika klasser baserat på land (SE, NO, FI, DK, DE, FR) och i en klass för bussoperatörer i Europa. Under tävlingen har Vehco kontinuerligt uppdaterat en resultatavla på bolagets hemsida för att hålla alla intressenter informerade om ställningen.(http://www.vehco.se/sv/eco-driving/vehco-eco-driving-challenge)

 

Dagab Backa blev Europeisk vinnare av Eco-Driving Challenge

Det blev Dagab Backa som nådde högst genomsnittligt miljöindex under kvartal 4 och därmed den Europeiska vinnaren av Vehco Eco-Driving Challenge. Se i övriga vinnare i respektive klass nedan.

Bolag

Klass

Vehco Eco-Driving Index, Q4 2020

Dagab Team Backa

Transport company, Sweden

89

Isaksson Karlsson, Team Växjö

Bus Operators (EU)

82,3

Ahola Team AT Cargo

Transport company, Finland

82,2

Transports PROUHEZE PARADIS

Transport company, France

80,9

Litra Gass

Transport company, Norway

76

Danwerth Spedition KG

Transport company, Germany

73,2

Arla Foods

Transport company, Denmark

72,3

 Bästa förbättrarna

I tävlingen är det också möjligt att vinna pris för bästa årliga förbättring av indexet Det fanns många företag med stora förbättringar, och den svenska klassen vanns av Road Cargo Team Gävle som lyckades väldig bra under 2019, se tabell nedan.

Bolag

Klass

Förbättring 2019

Thygesen Transport

Best improver

16

Road Cargo Team Gävle

Second best improver

14,5

Samat Team  Atlantique

Third best improver

10,3

 

 

Best Eco Momentum

För att mäta den totala effekten av förbättringarna inom sparsam körning, följer Vehco upp ”Eco Momentum” för varje företag i tävlingen. Eco Momentum baseras på antalet förare multiplicerat med indexförbättringen för varje företag. Den svanska klassen vanns av Widéns Åkeri som genom en kämparinsats lyckades förbättra sina resultat i stor utsträckning under 2019, se tabell nedan.

Company

Competition class

Average Index Q4

Thygesen Transport

Best Eco-Momentum

1008

Ahola Transports

Second best Eco-Momentum

930

Widéns Åkeri

Third best Eco-Momentum

434

 

Stort engagemang bland kunderna

Under tävlingens gång har intresset bland Vehcos kunder vuxit och personer som arbetar med att förbättra körbeteende och sänkt bränsleförbrukning/miljöbelastning har visat ett stort engagemang för tävlingen.

”Dagabs utveckling inom Eco-Driving fortsätter med hjälp av Vehco. I år är det tredje året vi står på prispallen (!).  Hela projektet har varit fantastiskt för alla inblandade. Miljötänket är stort inom Axfood koncernen. Det mest givande har varit alla de individuella förbättringarna som flera av våra egna chaufförer gjort under resan gång. Vi ser fram emot 2020 tillsammans med Vehco””.

Per Rudholm, Transportchef, Dagab Inköp & Logistik

”Baserat på de positiva reaktionerna från våra kunder, har vi beslutat att fortsätta med Vehco Eco-Driving Challenge och dessutom utöka tävlingen. Vårt mål är nu att få med alla våra Eco-Driving kunder i tävlingen. Lyckas vi med det finns riktigt fina förutsättningar för stora besparingar både för miljön och plånboken!”

Johan Stråkander, Marknadschef, Vehco AB

Prisutdelning online for att spara CO2

Tidigare år har Vehco bjudit vinnarna av tävlingen till en prisceremoni vid Vehcos huvudkontor i Göteborg. I år genomfördes lokala prisudelningar parallellt i varje land för att minska resorna och CO2-utsläppen. Alla ceremonier kopplades ihop via en gemensam videokonferens, så att prisceremonin blev enligt modellen ”Eurovision Song Contest”. I samband med ceremonin delade de olika företagen sina erfarenheter med varandra och Vehco hur de arbetade för att lyckas med Eco-Driving.

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Co-Driver, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system

Nyheter

mån, 2020-05-04
Vehco Nordic kundseminarium 14 maj, 2020

Var med vid vårt digitala kundseminarium den 14 maj där vi kommer att presentera de viktigaste produktnyheterna och trenderna

fre, 2020-04-17
KONTINUITET I VEHCOS PART OF ADDSECURE VERKSAMHET I CORONATIDER

Coronavirus-situationen har påverkat människors liv världen över. På Vehco Part of Addsecure övervakar vi kontinuerligt corona-pandemins utveckling och dess effekt på det globala samhället.
Som kund till oss och användare av våra lösningar kan du känna dig trygg med att våra säkrade kritiska kommunikation och data inte påverkas. Vi har en plan för affärskontinuitet på plats och tjänsten som vi tillhandahåller våra kunder kommer inte att påverkas. Och det är självklart så att våra anställdas, kunders och partners hälsa och säkerhet är av största vikt.