Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Axess Logistics berättar om hur de arbetar med Fleet Management för att optimera sin verksamhet

Intervju med Axess Logistics

Vehco genomför kontinuerligt intervjuer med sina kunder för att lära sig om hur de arbetar för att effektivisera och optimera sina verksamheter för att spara pengar, tid och resurser samt för att förbättra kvalitet och intäkter. I denna intervju har vi pratat med Åsa Söder som arbetar med administrativ support hos Axess Logistics (Sammanslagning av Autolink, Motortransport och Skandiatransport).

Nöjd kund till Vehco, Fleet Management

Åsa Söder, Axess Logistics

Bolaget har verksamhet i Malmö, Halmstad, Göteborg, Wallhamn, Södertälje, Drammen (NO) och Fredericia (DK) och använder ca 170 fordon (inkl. externa åkerier). De flesta fordonen är dolly med släp. Axess Logistics är ett billogistikföretag som erbjuder en total logistiklösning för importerade bilar på den skandinaviska marknaden och bolaget har varit kund hos Vehco sedan 2012. I fordonen använder man Vehco Connect (fordonsdator) medVehco Tablet (Surfplatta) samt Vehco Mobile (androidapplikation) med tjänsterna Positionering, Sparsam Körning, Snabbmeddelanden, Fjärrkopiering av färdskrivare med lagring och analys (Optac 3), Kör- och Vilotider och Orderhantering.

Beskriv hur er mobildatalösning har varit värdeful för ert företag?

- Vi har stor nytta av den information som fordonsdatorerna (Vehco Connect) automatiskt samlar in och gör tillgänglig i Weboffice för oss. Det handlar exempelvis om producerade/körda mil, kör- och vilotidsdata från färdskrivaren, bränsledata och uppföljning av körbeteende genom tjänsten Sparsam Körning. Genom att vi hela tiden kan följa förarnas körtider blir det enklare för oss att se till att chaufförerna följer reglerna för kör- och vilotider och vägarbetstidslagen. Vi känner att det är tidsbesparande, tryggt och säkert och det förenklar arbetet i stor utsträckning.

- Vidare använder vi givetvis kartan för att få en bra överblick över våra fordon och se när vårt gods befinner sig och när det kommer fram till kund. Detta är praktiskt internt och när kunder ringer in och frågar. Eftersom vi integrerat vårt transportledningssystem (mobilast) med Vehco kan vi följa transportflödet på ett smidigt sätt. Vi ser vad som är lastat, lossat och kvitterat. Vi använder en typ av följesedel med information från ordern som mottagaren får som leveransbevis. Denna automatisering och överblick gör att vi undviker manuella fel och vi missar ej orders i flödet. Det ger oss en stor tidsbesparing och det uppskattas i alla led; från transportledare till förare och slutkund!

- Vi använder även meddelandetjänsten mycket. Den möjliggör snabb kommunikation mellan transportledaren och förarna. Exempel på meddelanden kan vara att chaufförerna kollar om det är något mer som skall hämtas efter att en pågående leverans skett, säkerhetsmeddelanden eller allmänna meddelanden till förarna. Det är bra att man kan sålla ut hur (person- eller fordonsnivå), och till vem man skall skicka (individ, grupp eller företagsnivå). Detta sparar mycket tid och många samtal!

- En del av våra förare använder även checklistan för att göra en snabb besiktning av sitt fordon innan avfärd. Detta är ett bra sätt att få in viktig information om fordonens skick som minskar risk för ofrivilliga stopp och möjliggör proaktiva åtgärder. Ett av våra åkerier använder Sparsam Körning och den nya dashboarden för uppföljning av förarnas körbeteende. Förarna tittar även gärna av eget intresse i plattan eftersom de vill hålla koll på sig själva! Vi hoppas inom kort kunna dra igång interna tävlingar inom Sparsam Körning bland chaufförerna. 

Axess Logistics lastbil med system från Vehco

Vilka kriterier avgjorde valet på partner/leverantör av mobildatalösning?

- För oss är det viktigt att ett mobildatasystem är fabrikatsoberoende så att det kan samla in information från olika fordon och presentera den i samma system.Vi ser mobildatasystemet som ett nav som man kan koppla ihop med olika affärssystem. Detta innebär att det måste vara möjligt att integrera med olika typer av system och periferienheter (t ex mobila scanners eller kvittoskrivare).

- Ett annat viktigt kriterium är också att det måste gå att använda systemet på standard surfplattor och telefoner då vi gärna ser att man även kan använda dem för andra applikationer. Givetvis är det viktigt att man snabbt kan få hjälp från support om man stöter på problem. Och jag tycker verkligen att supporten hos Vehco är fantastisk!

Har ni några exempel på vad er satsning på mobildata har inneburit för ert företag?

- Vi samlar in mycket statistik för uppföljning av vår verksamhet och inom detta område har vi sparat väldigt mycket tid. Exempelvis tog det mig tidigare varje månad tre dagar att samla in fordonens mätarställningar. Nu är detta gjort på nolltid genom Vehco system! Vi kan nu dessutom snabbt se om det är ngt som inte stämmer och problem som behöver åtgärdas. Exempelvis kan man upptäcka fel på fordon genom bränsleinformation eller via checklistan, vilket sparar på så sätt både tid och pengar. Jag tycker att fler i vår organisation, borde jobba mer aktivt i systemet. De skulle då bättre förstå vilken stor nytta systemet gör för oss!

Om ni har några råd till andra transportföretag i sitt val av datorutrustning ombord, vad skulle ni då säga till dem?

- Jag tycker absolut att man skall ha connectboxarna i sina fordon! De samlar in viktig information som är användbar för att kunna identifiera problem och besparingspotential. Med denna information får man större möjlighet att styra verksamheten optimalt. Vidare tycker jag att man skall se till att användarna lär sig att använda hela systemet aktivt; inte bara de funktioner man arbetar mest med.  Genom att kolla i tidslinjen, resursöversikten och följa upp aktiviteterna lär man sig hur Weboffice fungerar och kan på så sätt få bättre koll på verksamheten. Det borde vara obligatoriskt att alla som skall använda systemet får en rejäl grundkurs i hur allt fungerar!

- Det bör också finnas flera ambassadörer som kan stötta användarna. Jag tror att en del användare kanske kör igång utan utbildning, och de skulle ha nytta av att få lite djupare kunskaper redan från start. Utbildning är viktigt för att förstå hela flödet och det vore bra om alla som skall använda system kan vara med vid samma tillfälle! Även de som jobbar i affärssystemet (Mobilast) har mycket nytta av att förstå hur Weboffice fungerar, och vilken information som finns där. Man kan då förbättra arbetssättet och undvika en del problem som ibland annars kan uppstå i orderflödet.

- Ett sista råd är även att satsa på den femte generationen av Vehcos fordonsdator Connect. Ett av våra åkerier har installerat den i ett 50-tal av våra fordon och det finns några funktioner i den som vi inte har i tidigare generation av Connect. Exempelvis är möjligheten att starta om boxen på distans på olika sätt mycket användbar (enkel omstart av systemet, omstart av boxen och fabriksåterställning). 

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system
No known current operational problems

Nyheter

lör, 2018-07-07
Vehco presenterar film om förarnas väntetider

Många transportbolag upplever problem med långa väntetider i samband med lastning och lossning. Vi har nu tagit fram en film som beskriver detta problem. I filmen beskriver lastbilschauffören Nicklas på Axess Logistics hur han arbetar tillsammans med sin transportledning för att minska väntetiderna.

tis, 2018-05-22
VEHCO SKRUVAR UPP TILLVÄXTTAKTEN GENOM NYA ÄGAREN ADDSECURE

AddSecure Group förvärvar den ledande europeiska Fleet Management-specialisten Vehco för att stödja fortsatt expansion och tillväxtplaner inom IoT. Förvärvet kommer ytterligare att stärka Vehcos omfattande tillväxt inom telematik för flottor med kommersiella fordon. AddSecure kommer att stödja Vehcos expansion till nya marknader och produktområden samt genomförandet av nya kostnadseffektiva affärsmodeller och Vehcos utvecklingskapacitet.