Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Trend 3: Högre förväntningar på service medför krav på effektivt system för Fleet Management

IT-Strategi

Dagens digitala landskap har gett kunden en viktigare roll gentemot företag. Denna ökade makt är både företag och kunder medvetna om och trenden pekar på att företag behöver anstränga sig ännu mer för att gå sina kunder till mötes. Företag som använder ett välanpassat system för Fleet Management (vagnparkshantering) i sin verksamhet kan därför utnyttja systemet för att öka kundnöjdheten.

Transportledare och liknande roller kan med hjälp av FMS göra underverk gällande kundnöjdhet. Det finns bland annat möjlighet att i realtid se var fordonen befinner sig och huruvida de är lediga för att tilldelas nya uppdrag. På så sätt kan man snabbt ge besked om och när en transport kan utföras. Kunder som tar kontakt kan även snabbt få korrekt besked om var deras leverans befinner sig, vilket kunder idag ofta förväntar sig. Transportledare kan också med ett knapptryck på datorn vidarebefordra meddelanden (t ex epost) till vilken förare som helst.

Företag som arbetar med sitt FMS efter BYOD-modellen har ytterligare möjligheter att öka kundnöjdheten. Det faktum att föraren kan utnyttja hårdvarans befintliga funktioner är en viktig aspekt. Exempelvis kan kunder enkelt signera utförda uppdrag på en surfplattas touchskärm vilken både kund och förare är vana att hantera. Vidare kan föraren enkelt scanna gods vid lastning och lossning vilket sparar tid, ökar kvaliteten och minskar antalet fel. Att som förare dessutom kunna använda enhetens kamera för att kunna ta kort på skadat gods eller rapportera om köer vid lastning/lossning är andra exempel på hur moderna mobila system underlättar vardagen för förarna och transportköparna.

"Kundnöjdheten har vi inte kvantifierat, men vi har tydligt märkt av kundernas önskemål att kunna få reda på var deras leverans är med hjälp av realtidspositionering." – Tord Hansson, IT-Stöd, GLC Göteborgs Lastbilscentral AB

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system