Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Trend 1, 2018: Fleet Management System ses nu som standard av ledande transportörer

IT-Strategi

Fleet Management är starkt kopplat till den tekniska utvecklingen och fordonsbranschen och är just nu i en väldigt spännande fas. Digitaliseringen har pågått ett tag men är på intet sätt över, samtidigt som begrepp som Big Data, AI (Artificiell Intelligens) och Internet of Things (IoT) börjar utforskas ytterligare i praktiken. För dem som jobbar med, och ansvarar för, transport och logistik kan det vara svårt att hänga med på samtliga fronter av utvecklingen. I en serie artiklar berättar vi om några av de viktigaste trenderna inom FMS och mobilitet 2018. I detta inlägg tittar vi lite närmare på bakgrunden till varför Fleet Management System nu ses som standard av ledande transportörer.

En av de viktigaste trenderna som vi ser är att de flesta medelstora och stora transportföretag nu ser Fleet Management som naturligt och som självklart för att kunna operera effektivt. Det finns flera anledningar till denna trend. Dels har telematiklösningar utvecklats till att bli en viktig konkurrensfördel. Att ännu inte ha investerat i ett FMS kan leda till förlorade intäkter eller högre operativa kostnader än konkurrenterna. En annan faktor som bidrar till trenden är fortsatt fokus på miljöfrågan – att minska onödig negativ miljöpåverkan. De som idag använder FMS har också börjat inse vikten av att välja rätt system. I takt med att antalet lösningar vuxit har det blivit viktigare att välja ett system som passar ens verksamhet utifrån funktionella krav, användbarhet, skalbarhet, märkesoberoende, öppenhet och möjligheter till systemintegration. FMS har blivit en naturlig del av många transportföretag eftersom det gör stor skillnad och oftast ger snabb återbetalning. Frågan är oftast inte om man skall ha ett FMS, frågan är vilket system som kan ge respektive bolag de största konkurrensfördelarna. De företag som valt rätt system, och lyckats integrera det med sina affärsprocesser och övriga affärssystem, är ofta de bolag som visar den bästa lönsamheten inom sina segment.

De flesta medelstora och stora transportföretag nu ser Fleet Management som naturligt och som självklart för att kunna operera effektivt

Under åren 2016 och 2017 växte FMS-branschen både i marknadsvärde och antal fordon försedda med FMS. Och branschens värde kommer enligt experter också fortsätta att öka de kommande åren. Enligt analysföretaget Berg Insight kommer FMS-penetrationsgraden, dvs andelen fordon med FMS, fördubblas fram till år 2021. Ju fler fordon som ingår i flottan, desto större andel av företagen använder idag FMS. För mellanstora (50-100 fordon) och stora fordonsflottor (>100 fordon) använder de flesta transportbolagen idag FMS.

Denna ökning visar på att fler företag börjar förstå innebörden av att implementera FMS i sina verksamheter. De företag som använder FMS idag utnyttjar de positiva fördelarna för att öka sina konkurrensfördelar. För dem som inte redan har ett system, blir det viktigt att undersöka om det är dags att investera i ett FMS. Om för dem som redan använder ett FMS blir det istället viktigt att ytterligare optimera användningen för att få ut den maximala potentialen ur systemet.

"För företag i vår storlek med ca 400 fordon är det idag standard att ha ett FMS, åtminstone för orderhantering. Temperaturövervakning som vi använder i våra många kyltransporter är däremot inte standard, där är vi före konkurrensen."

Tord Hansson, IT/Affärsstöd, GLC - Göteborgs Lastbilcentral

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system