Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Läs om hur Alwex Transport ökat volymen per transportledare och kunnat ta fler affärer med hjälp av Vehco

 

Alwex Transport har varit kund till Vehco sen 2008 och bolaget har länge legat långt fram med sina IT-lösningar. Under åren har man implementerat en rad funktioner från som effektiviserat verksamheten, som exempelvis minskad pappershantering, förbättrad kommunikation mellan förare och transportledning, snabba svar till kunder som undrar var deras leveranser är samt ökat antal affärer. 

Jonas Karlsson, som är IT-chef vid Alwex beskriver nedan hur man arbetar med mobildata för att effektivisera sin verksamhet.

Jonas Karlsson, Alwex

Beskriv hur er mobildatalösning har varit värdefull för ert företag?

I huvudsak handlar det om att kunna se var fordonen befinner sig. Vi har kortat tiden rejält för att ta reda på vad en leverans är när en kund ringer in. Ofta kommer frågan: ”När kommer mina grejer?” Vi kan då enkelt svara kunden genom att titta på kartan i Vehco Weboffice. Förr fick man lägga på luren och ringa upp föraren och sen ringa tillbaka vilket var tidskrävande.

En annan stor nytta är att vi minskat pappershanteringen genom att koppla ihop vårt transportledningssystem med Vehco. Det handlar bland annat om att föraren måste ange ett minimum av information för att hen skall kunna avsluta ordern ute i fordonet. På så sätt säkerställer vi att rätt information registreras av föraren och att vi då kan fakturera direkt. Detta innebär att vi får kortare tid mellan utfört uppdrag och skickad faktura och att vi slipper hantera transportdokument manuellt. Detta sparar mycket tid och ger även en rad andra fördelar.

Alwex Transport effektiviserar verksamheten med Vehco

Systemet ger även en del spin-off effekter, exempelvis att vi i efterhand kan kontrollera var fordonet var vid en viss tid. Detta är praktiskt exempelvis vid tvister när någon ringer in och påstår att de sett ett fordon köra på något vid ett visst tillfälle.

En tjänst som också uppskattas är att kontorspersonalen enkelt kan hålla kontakt med förarna via snabbmeddelanden. Det är supersmidigt att trafikledarna kan skicka meddelanden med fördefinierade svar, då kan förarna fokusera på vad de skall göra och inte hålla på med annat.

Utöver det tjänster som Alwex använder så har en del av våra åkerier nytta av de åkartjänster som Vehco erbjuder; exempelvis Sparsam Körning, Kör- och vilotider och Fjärrkopiering av Färdskrivare.

Vilka kriteriner avgjorde valet på partner/leverentör av mobildatalösning?

För oss var det två kriterier som var extra viktiga:

  1. Systemet skulle vara ”affärssystemoberoende”. Med detta menar vi att vi vill kunna byta transportledningssystem utan att det blir någon stor förändring för förarna.
  2. Skalbarhet: För Alwex var det viktigt att man kunde bestämma vad som var viktigt för Alwex och att anslutna åkerier sedan kunde komplettera systemet med tjänster som var viktiga för dem. Denna skalbarhet var viktig då det är stor skillnad på behoven mellan de små och stora åkerier som är anslutna till Alwex.

 

Alex fordon som använder Vehco mobildatasystem

Har ni några exempel på vad er satsning på mobildata har inneburit för ert företag?

Vi har inga konkreta siffror på de besparingar vi uppnått, men vi vet att vår satsning på mobildata givit stora besparingar. Vi hanterar exempelvis mycket mer volym nu per transportledare jämfört med för 10 år sedan, det är dock svårt att exakt säga vad som beror på vad.

Vår satsning har även möjliggjort att vi tagit fler affärer. Ett exempel är att vissa av våra kunder kräver realtidsrapportering; hade vi ej kunnat erbjuda det hade vi ej tagit de affärerna. Vi är givetvis nyfikna på att se hur väl vår verksamhet presterar och det finns planer på att plocka fram nyckeltal för att mäta vår effektivitet.

Om ni har några råd till andra transportföretag i sitt val av datorutrustning ombord, vad skulle ni då säga till dem?

Som alltid är det viktigt att man lägger tid på att göra en rejäl analys så att man är helt klar över syftet med den satsning man vill göra. Ibland kan det låta : « Vi måste ha mobil kommunikation » ; men varför ? – det gäller att ta reda på syftet !

Vidare bör man titta noggrant på vilken data man vill få ut ur systemet. Databehovet styr ju vilken utrustning man behöver använda. Hade Alwex gjort om investeringen idag hade Jonas föreslagit att alla fordon utrustades med en «svart låda » kopplad till fordonet. Man skulle då automatiskt kunna få ut information som många transportköpare nu önskar. Exempel är på sådan information är bränsleförbrukning, körda km, emissionsrapporter och annan typå av miljötrapportering. Man kan kalla det « miljödatafångst ». Detta blir allt viktigare, idag krävs nästan alltid att man kan redovisa ngn form av miljörapport.

Satsa gärna på konceptet med BYOD (Bring Your Own Device). Detta innebär ju att åkerierna får stå för telefoner/surfplattor själva. För Alwex har det inneburit mycket mindre administration av hårdvaran. Det är slutanvändaren som nu ansvarar för sin mobila enhet och det bidrar nog till att hen är mer ansvarsfull över den. Generellt har det varit väldigt lite strul med hårdvaran. Dock menar Jonas att man bör låta bli de allra billigaste surfplattorna! Håller man sig till märkesgrejer så funkar det i de flesta fall mycket bra. Vi har faktiskt förare som fortfarande använder Samsung Tab 3 som var den första generationen surfplatta som vi använde när vi gick över från handdatorer för mer än fem år sedan !

Kort om Alwex Transport

Ort: Växjö, Sweden

Antal fordon: Sammanlagt förfogar Alwex över ca 300 transportfordon

Huvudsaklig verksamhet: Alwex erbjuder tjänster inom fyra affärsområden: Transport & Distribution, Lager & Logistik, Mark & Anläggning samt Miljö & Återvinning 

Kund hos Vehco sedan: 2008

Intervjuad person: Jonas Karlsson, IT Manager

Installad utrustning : Vehco Mobile (androidapplikation som används i förarnas surfplattor och telefoner) med Positionering, Snabbmeddelanden och Orderhantering. En mängd av Alwex åkare har även installerat fordonsdatorn Vehco Connect som möjliggör sk åkartjänster som Sparsam Körning, Tidsrapportering, Fjärrkopiering av Färdskrivare och Kör- och Vilotider.

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system
No known current operational problems