Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Via tjänsten Uppdragshantering får förarna tillgång till sina transportuppdrag i realtid

Optimera transportledningen genom tjänsten Uppdragshantering
mission_en.pdf

Fyll i nedan information för att ladda ner dokumentet

Pedagogisk visning av transportuppdragen för förarna i fordonen (Uppdrag, Stopp och uppgift)
Tillgång till uppdateringar av transportuppdragen i realtid
Insamling av underlag för fakturering av uppdragen (kvantiteter, signaturer mm)
Möjlighet att använda data från fordonsdatorn (körsträcka, körtid, väntetid ...) för att analysera lönsamheten för varje uppdrag
Se till att dina förare har 100% uppdaterad information om sina uppdrag och att du får in kompletta uppgifter för smidig fakturering av transportuppdragen.

Genom att koppla ihop ditt transportledningssystem (TMS) med Vehco Missions kommer du kunna visa transportuppdragen för dina förare direkt i fordonen. Användargränssnittet är enkelt att använda och tjänsten är uppdelad på tre nivåer:

  • Uppdrag: en rutt som oftast har fler än 2 stopp
  • Stopp: lastning och/eller lossning 
  • Uppgift: vad som skall utföras vid varje stopp

Nivåerna ovan kan kompletteras med: Status, Information, Frågor, Position och Avvikelse.

Frågor kan göras obligatoriska för att säkerställa att nödvändig information från uppdragen samlas in innan ett uppdrag kan sättas som slutfört. På så sätt säkerställs att rätt information samlas in som underlag för fakturering till optimering av verksamheten. Du kan planera uppdragen och sedan i realtid följa de uppdateringar och uppgifter som utförs av förarna som exempelvis Acceptans av uppdraget, Lastning, Lossning. 

Visar transportuppdragen direkt fordonen

Du planerar och skickar ut transportuppdragen till förarna via ditt transportledningssystem (TMS). Förarna meddelas när ett uppdrag tilldelats dem på sin pekskärm/smartphone. Medan de utför uppdraget uppdaterar de statusen för att slutligen sätta det som utfört. Lösningen innehåller en mängd funktioner som exempelvis att starta navigeringshjälpmedel direkt från uppdraget.

Jämför prognoser med faktiskt utfall i transportuppdragen

Det finns kraftfulla möjligheter att jämföra prognoser i ditt TMS med faktiska uppgifter som samlats in från fordonsdatorerna. Exempelvis kan du analysera körsträcka på ditt fordon, vägar, servicetid, raster och vilotider, väntetid, tomma kilometer eller förbrukning. Du kan räkna fram lönsamheten av en rutt eller uppdrag och använda historiska data för att förhandla fram nya avtal. 

Vehco Play 
Kompatibilitet 
Vehco Connect med Vehco Vision
Vehco Mobile
Vehco Connect med Vehco Mobile
Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system