Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Tankning och Påfyllning

Rapport för tankning Kan användas istället för manuell anteckning på papper och sändas direkt till kontoret
Det administrativa arbete som berör övervakningen av bränsleförbrukningen minskas till ett minimum
Rapport för påfyllning: För andra vätskor, såsom AdBlue, spolarvätska, kylarvätska
Rapporterna skickas till kontoret vid varje påfyllning. Lätt att övervaka förbrukningen per fordon och per förare
Få kontroll över din konsumtion och minimera de administrativa arbetet

I rapportmodulen för tankning kan användaren lägga till information om tankning av fordonet. Rapportmodulerna består av fem steg: 1. Skriv in volym, 2. Skriv in km-stillastående (fylls i automatiskt vid användning av Vehco Connect), 3. Välj plats, 4. Lägg till kommentarer och 5. Välj typ av tankning (full tank/inte full tank)

I rapportmodulen för tankning kan användaren lägga till information om påfyllningen av vätskor som inte är bränsle. Informationen från rapporten för tankning kan användas för automatisk kalibrering av tjänsten för bränslehantering i ekokörningspaketet

 

 

Vehco Play 
Kompatibilitet 
Vehco Mobile
Vehco Onboard
Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system