Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Spara tid och undvik böter genom automatisk fjärrkopiering av färdskrivare och förarkort

Fjärrkopiering av färdskrivare och förarkort för tunga fordon
rtd_se_2019.pdf

Fyll i nedan information för att ladda ner dokumentet

Färdskrivarfilerna laddas ned automatiskt genom fjärrkopiering av färdskrivaren
Åtkomstfiler och förarnas timmar laddas ned från färdskrivaren regelbundet var 24:e timme
Analys av färdskrivarfiler från mina fordon och förare på webbportalen
Åtkomst till 30 + rapporter för att följa upp fordonens och förarnas filer
Fordonen behöver inte stannas upp, filerna fjärrkopieras automatiskt ”under körningen”
Ingen tidsödande manuell nedladdning
Företagskort hostas hos Vehco för tillgänglighet dygnet runt
Lätt åtkomst till en kraftfull webbportal för en komplett lagring och analys av färdskrivarfilerna (tillval)
Förenklar hanteringen av filer från förarkorten och färdskrivaren genom automatisk ”non-touch" nedladdning av DDD-filerna.

Med Vehcos lösning för fjärrkopiering av färdskrivaren och förarkortet kan du göra processen automatisk. Du laddar automatiskt ned fordonens och förarnas färdskrivarfiler och kan sedan enelt kontrollera att de stämmer överens med reglerna för kör- och vilotider. Skyldigheten att regelbundet ladda ned och arkivera DDD-filer kommer inte längre att vara tidsödande och begränsande. Processen kommer att vara helt automatisk och förarna behöver ej ens stanna för att filerna skall skickas in till vår centralt placerade server. Du använder sedan vårt, eller något annat, analysprogram för smidig analys av tider och eventuella överträdelser.

 

Vehco Play 
Kompatibilitet 
Vehco Connect

Vad är fjärrkopiering av färdskrivare och förarkort?

Fjärrkopiering av färdskrivare och förarkort innebär att filerna från kortet och färdskrivaren automatiskt kopieras till en fordonsdator som är ihopkopplad med färdskrivaren. Fordonsdatorn skickar sedan över filerna till en central server där filerna lagras (och kan analyseras). För att detta skall fungera krävs att färdskrivaren är kompatibel för fjärrkopiering. Denna funktion hos färdskrivaren introducerades på marknaden under 2010-2011 (andra generationen digitala färdskrivare). Sedan dess har en majoritet av alla färdskrivare den möjligheten, dock ej alla.

Om man önskar implementera fjärrkopiering bör man först kontrollera vilken generation färdskrivare man använder, vilket fabrikat (exempelvis Stoneridge eller VDO) och om just de skrivarna har stöd för fjärrkopiering. Informationen finns oftast tillgänglig hos tillverkarna av färdskrivare eller hos de mer etablerade leverantörerna av utrustning för fjärrkopiering av färdskrivare (exempelvis Vehco). För att fjärrkopieringen skall fungera krävs att det finns ett företagskort tillgängligt för validering av förarkortet och färdskrivaren. En vanlig lösning är att företagskortet placeras i en central server hos leverantören av systemet eller hos kunden. 

Fordonsflottans ägare behöver lagra 12 månaders färdskrivardata och kontrollera att de stämmer överens med förarens tidsbestämmelser. 

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system