Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Sänk bränsleförbrukningen och miljöpåverkan med Vehco Sparsam Körning

Sänk bränsleförbrukning och minska miljöpåverkan med Vehco Sparsam Körning
ecodriving_se_2019.pdf

Fyll i nedan information för att ladda ner dokumentet

Alla siffror är relativa och presenteras i % för att göra det rättvist och enkelt för förarna
Ett rättvist sätt att jämföra körbeteenden
Ett konstant stöd under körningen: föraren kan påverka sina resultat i realtid
Feedback på skärmen i realtid ökar förarens medvetenhet vad gäller hans prestationer och vägleder honom mot ett bättre körbeteende
Minskad administration för bränsleövervakning
Sex parametrar övervakas: Överhastighet, tomgångskörning, framrullning, frirullning, energislöseri och hårda inbromsningar
För uppföljning av körbeteendet är sparsam körning mer rättvist än mätningen av bränsleförbrukningen!

Förbättra körbeteendet och minska bränsleförbrukningen

Vår tjänst för sparsam körning (Eco Driving) med tunga fordon gör det möjligt för dig att minska bränsleförbrukningen, spara pengar, minska utsläppet av växthusgaser och främja en säker och ekonomisk körning. Tjänsten mäter förarens körbeteende med följande sex parametrar:

  • Tomgång
  • Överhastighet
  • Bortbromsad Energi
  • Hastiga inbromsningar
  • Utrullning
  • Nollgas

Dessa parametrar är oberoende av fordonet och vägens förutsättning, och vägleder föraren genom ett tydligt och intuitivt gränssnitt i fordonet via en fast skärm eller en surfplatta / smartphone som är kopplad till fordonsdatorn.

Körning som sparar på bränsle och miljön

Vårt system för sparsam körning uppmuntrar föraren av det tunga fordonet att tillämpa ett bättre körbeteende. Detta leder i slutändan till en lägre bränsleförbrukning. Vanligtvis minskas bränsleförbrukningen med upp till 12% när ett framgångsrikt program för sparsam körning genomförs. För att lyckas med stora besparingar krävs tydliga mål och att ledningen är med och visar intresse för projektet.

Dashboard med index för sparsam körning (Eco Driving)

För att enkelt kunna följa upp förarnas prestationer inom sparsam körning vägs parametrarna ihop till ett index. Varje företag kan själva anpassa viktningen av de olika parametrarna så att indexet är optimerat för sin verksamhet. Indexet presenteras i en dashboard (instrumentpanel) i vårt kontrossystem (Weboffice) per förare, grupp- eller på företagsnivå. Förarna kan prenumerera på ”sin” dashboard via ett e-postmeddelande veckovis eller månadsvis.

Undrar du hur man lyckas med Sparsam Körning?

Vehco har hundratals kunder som arbetar med sparsam körning. Vi har samlat några intervjuer samt annan relevant information om sparsam körning på följande sida: Inspiration Sparsam Körning

Vehco Eco-Driving Challenge

Vehco utmanar sina kunder inom Sparsam Körning genom tävlingen Vehco Eco-Driving Challenge. Läs mer om denna tävling här. 

Vehco Play 
Kompatibilitet 
Vehco Mobile tillsammans med Vehco Connect
Vehco Onboard
Vehco Connect

Vad är sparsam körning (Eco driving) och bränsleuppföljning?

Sparsam Körning (ofta även kallat Eco-Driving) är en körteknik som innebär att man kan minska bränsleförbrukning, slitage och utsläpp av avgaser. Vid projekt där man infört sparsam körning för tung trafik har man ofta kunnat reducera förbrukningen och utsläppen med 7-12 %. Detta innebär att återbetalningstiden ofta är kort och det blir snabbt lönsamt att genomföra projekt inom sparsam körning. Det finns olika typer av system för att följa upp sparsam körning. I de flesta fall mäter man faktorer som påverkas av förarens körbeteende. På detta sätt får man ett rättvist sätt att följa upp förarens presentationer istället för att fokusera på bränsleförbrukningen, vilken ju även beror på parametrar som föraren ej kan påverka. Exempel på körparametrar som används för sparsam körning är tomgång, överhastighet, bortbromsad energi, kraftiga inbromsningar, utrullning, nollgas, G-krafter och varvtal.

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system