Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Kör- och vilotider för tunga fordon

driving-times_se_2019.pdf

Fyll i nedan information för att ladda ner dokumentet

Tjänsten är baserad på EU-bestämmelserna (561/2006 och 1266/2009)
Lätt att förstå genom färgade stapeldiagram i realtid
Varningar och popupsidor i fordonet för att förhindra lagöverträdelser
Text måste skrivas in om regler har brutits (lagöverträdelser)
All information finns tillgänglig i Weboffice i realtid för att göra resursplaneringen mer effektiv
Kraftfullt verktyg som hjälper förarna att följa de juridiska skyldigheterna angående arbetstiderna
marion.mihalevich@vehco.com
Håll koll på förarnas körtider och förhindra lagöverträdelser

Regelverket kring kör- och vilotider är komplicerat. Därför är det en god idé att erbjuda förare av tunga fordon ett system som övervakar att reglerna efterföljs. Vehcos system hjälper dig att hantera dina förares kör- och vilotider effektivt. Ansluten till en färdskrivare registrerar vår fordonsdator förarens kör- och vilotider och visar tydligt med gröna, gula och röda staplar hur föraren ligger till. Detta hjälper dig och föraren att följa vägarbetstidslagen och förhindra straffavgifter och övertid.

Lättöverskådlig visning av kör- och vilotider i realtid

All information som fordonsdatorn registrerar presenteras i Weboffice och i fordonen i realtid. Fordonsdatorn lagrar informationen för beräkningar enligt regelverket och varnar när föraren börjar närma sig överträdelser.

  • En grön färg visar att föraren är inom bestämmelserna
  • En gul färg betyder att föraren utnyttjar ett undantag
  • En röd färg betyder ett regelbrott. Föraren får då skriva in en obligatorisk förklaring

Enkel kommunikation mellan lastbil och kontor

Via vårt hanteringsverktyg för kör- och vilotider kan förare lätt kommunicera med kontoret. Om föraren får en varning om överträdelse kan han eller hon lätt förklara anledningen till överträdelsen för kontoret via tangentbordet som dyker upp på fordonsdatorns skärm.

Flexibel lösning i app eller dator

Vår lösning för kör- och vilotider kan användas på flera sätt. Du kan använda systemet på en fast installerad skärm eller på en surfplatta eller i en smartphone som är kopplad till fordonsdatorn via Blåtand.

Vehco Play 
Kompatibilitet 
Vehco Connect (om tjänsten endast skall användas på kontoret)
Vehco Connect med Vehco Vision
Vehco Connect med Vehco Mobile

Vad är kör- och vilotider för tunga fordon?

Kör- och vilotider för tunga fordon (3,5 ton) är ett regelverk som gäller inom hela EU. Regelverket ska säkerställa en sund konkurrens mellan aktörerna i vägtransportsektorn, ge förarna en god social situation och bidra till ökad trafiksäkerhet. För tunga transporter används färdskrivare för att säkerställa att reglerna följs.

Regelverket för kör- och vilotider är ganska komplext då tillåten körtid beror på körtider, raster och veckovila de senaste 3 veckorna. Informationen går i de flesta fall att utläsa på färdskrivaren. För att göra det enklare för förare och transportledare att planera körningen, och förstå hur mycket körtid som återstår, kan man koppla ihop färdskrivaren med en fordonsdator. Datorn kan då läsa in alla händelser från färdskrivaren och visa upp dem för förare och transportledning på ett pedagogiskt sätt. På så vis kan man planera körningen bättre och undvika överträdelser som kan resultera i dyrbara böter i de fall att kontroll sker av färdskrivare och förarkort.

Liknande regler gäller också för ett stort antal länder utanför EU. För svenska och utländska förare i Sverige gäller också vägarbetstidslagen från den 1 juli 2005. Läs mer om Kör- och Vilotidslagen här.

Kontroll av att regelverket följs sker genom både nationella och internationella kontroller av färdskrivare, diagramblad och förarkort. Kontrollerna sker både på väg och genom företagskontroll. 

Regelverket vänder sig även till dem som planerar eller köper transporter, exempelvis speditörer, industrier och resebyråer, eftersom de har ansvar för att transporten läggs upp på ett sätt så att det stämmer med kör- och vilotidsreglerna

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system