Välj ditt land för kommersiell och lokal information

System för transportledning och löneadministration

Effektiv transportledning lägger grund för ett säkert logistiskt system, varför ett bra transportledningssystem är essentiellt i organisationer som hanterar godstransporter samt persontransport. Transportledningssystem används för att planera godstransporter och bussbeställningssystem för planering av persontransport. Ibland är dessa typer av system en del av omfattande affärssystem. I denna typ av system anges all nödvändig transportinformation så att en transportplan kan utfärdas (vem som ska transportera vad, var och när?).

Systemen innehåller också den information som krävs för att utfärda transportdokument såsom offerter, manuella eller digitala transportsedlar och fakturor. Körorder kan elektroniskt skickas från transportledningssystemet till en Vehcos telematiklösning. Detta gör det möjligt för föraren att se de uppdrag som skall utföras och ta ställning till om han/hon kan utföra uppdragen.

Föraren accepterar de körningar som han/hon kan utföra och dessa orders hanteras sedan via skärmen i fordonet. När köruppdragen har slutförts skickas information från Vehcos fordonsdator till transportledningssystemet så att en faktura direkt kan utfärdas och skickas till slutkund. Transportledningen sker därmed smärtfritt och effektiviserar märkbart transportprocessen.

Vehco samarbetar med en mängd övriga partners som kompletterar Vehcos erbjudande, t ex inom löneadministration och hantering av färdskrivarinformation. 

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system