Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Färdskrivare

Vehcos mobildatorer kan anslutas till digitala färdskrivare i fordonen för att kontinuerligt kunna läsa av arbetsstatus och aktiviteter (kör-och vilotid). Tack vare denna koppling kan både förare och transportledare enkelt få en pedagogisk överblick över kör- och vilotiderna för en förare, dvs hur mycket körtid som finns kvar, vilka raster som tagits mm. Vehcos system gör det även möjligt att på distans kopiera filerna från förarkortet och massminnet i färdskrivarna.

Denna information kan sedan skickas direkt till transportörerna eller någon av Vehcos partners för hantering och analys av färdskrivardata. Färdskrivartekniken utvecklas kontinuerligt efter krav från transportörer och myndigheter. Målsättningen är att göra dem mer tillförlitliga, rättvisa och precisa. Därför samarbetar Vehco med tillverkare av färdskrivare för att säkerställa att våra system fungerar väl ihop med deras färdskrivare.

http://www.vdo.com/generator/www/com/en/vdo/main/home/home_en.html
http://www.stoneridge.com/
Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system