Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Vehco Eco-Driving Challenge

Eco-Driving Average (w 52)

68.6Range 41.8 to 9170

Alla Vehco-kunder som använder vår Eco-Driving-tjänst är välkomna att delta i Eco-Driving Challenge genom vårt Eco-Driving Index. Indexet är baserat på sex körparametrar som påverkar körbeteendet. Varannan vecka presenterar vi ledarna för varje land genom resultattavlorna nedan. Utmaningen löper mellan 1 mars och 31 december. Det är möjligt att ansluta sig till tävlingen när som helst. I bilden till höger presenterar vi det genomsnittliga Eco-Driving-indexet för de deltagande företagen i utmaningen. Endast de bästa företagen i varje land presenteras i tabellerna nedan. Se följande sida med de företag bland Vehcos kunder som är med och tävlar i Eco-Driving Challenge.

Är du en Vehco-kund och vill vara med i tävlingen? Anmäl dig nedan! Om ditt företag finns på flera orter eller är uppdelat i flera olika avdelningar kan du gärna anmäla flera lag som på så sätt får tävla mot varandra i tävlingen!

Best Eco-Driving Index

Class/CountryCompany nameEco-Index (Q4, 2019)
Freight Companies (SE)Dagab Backa89,0
Bus Operators (EU)Isaksson Karlsson Växjö82,3
Freight Companies (FI)Ahola AT Cargo82,2
Freight Companies (FR)Tps Prouheze Paradis80,9
Freight Companies (NO)Litra Gass76,0
Freight Companies (DE)Danwerth Spedition KG73,2
Freight Companies (DK)Arla Foods72,3

Best Improvement

Class/CountryCompany nameImprovement 2019
Freight Companies(DK)Thygesen Transport16
Freight Companies(SE)Road Cargo Team Gävle14,5
Freight Companies(FR)Samat Atlantique10,3
Freight Companies(FI)Ahola Team Renee9,4
Freight Companies(DE)Meindl Transport Ges.m.b.H2,0
Bus Operators (EU)Isaksson Karlsson Växjö2,0
Freight Companies(NO)Remiks1,1

Best Eco-Momentum 2019

TeamChangeQualified usersScore
Thygesen Transport16631008
Ahola Transport2,5372930
Widéns Åkeri10,143434

I tabellerna ovan presenteras de bolag som är bäst i respektive land (bussbolag tävlar i en europeisk klass) avseende högsta index vid senaste avläsningen, bäst förbättring sen föregående avläsning samt de tre bolag som haft bäst total förbättring, dvs förbättring x antal förare. Vi kallar detta "Eco-Momentum".

*Eco-Momentum = förbättring x antal förare

Blogg Varannan vecka publicerar vi tips, kommentarer och rekommendationer om Eco-Driving på vår blogg.

Testa Eco-Driving Vill du testa Vehco Eco-Driving?

Anmäl dig här Är du en Vehco-kund som vill vara med i Eco-Driving Challenge?

Har du några frågor om vår tävling? Kontakta Vehco Marketing.

 

Sju tävlingsklasser

Det finns sju olika klasser i tävlingen

 1. Fraktföretag i Sverige
 2. Fraktföretag i Danmark
 3. Fraktföretag i Tyskland och Österrike
 4. Fraktföretag i Frankrike
 5. Fraktföretag i Finland
 6. Fraktföretag i Norge
 7. Bussoperatörer i Europa

Vem vinner tävlingen?

Regler: Det företag/lag i varje klass som har det högsta genomsnittliga eco-driving indexet under kvartal 4 , vinner Vehco Eco-Driving Challenge. Det är också ett speciellt pris till det företag som har visat den största förbättringen från dess start i tävlingen till slutet av året.

Prisutdelning

Vehco bjuder in vinnarna i tävlingen till en prisutdelning i februari. Efter ceremonin, bjuder Vehco vinnarna till en middag för att fira deras resultat. Kostnaderna för resan, middagen och boende för en person per vinnande företag bekostas av Vehco.

Mer om Vehco Eco-Driving index

För att förenkla arbetet med Sparsam Körning har Vehco utvecklat Vehco Eco-Driving Index, som presenteras i en dashboard för arbetsledare och en dashboard för förarna. Eco-Driving Index är en beräkning av förarnas körbeteende som baseras på de sex befintliga parametrar som Vehco använder inom Sparsam Körning:

 • Överhastighet
 • Tomgång
 • Utrullning
 • Nollgas
 • Bortbromsad energi
 • Kraftig inbromsning

Mätningarna av körbeteendet visas för förarna via en skärm i fordonet samt i rapporter i Weboffice. Algoritmen för Eco-Driving Index baseras på mångårig erfarenhet från Sparsam Körning, och den viktar de olika beteendeparametrarna för en förare och räknar ihop detta i ett enda index på en skala från 0 till 100, där 0 representerar dåligt utförande och 100 representerar en bra prestation. Det är enkelt att jämföra en förares värde med ett målvärde och det är lätt att se förarens prestation i förhållande till de andra förarna i bolaget.

Vehco standardprofil

Standardvikten för de olika parametrarna är satt till de värden som anges i tabellen nedan.

Parameter

Relativ vikt

Överhastighet

30%

Tomgång

15%

Utrullning

20%

Nollgas

10%

Bortbromsad energi

12,5%

Kraftig inbromsning

12,5%

Totalt

100%

De relativa vikterna bygger dels på erfarenhet om vad som påverkar bränsleförbrukningen, men också på den pedagogiska effekten och andra överväganden. Ett exempel på detta är synen på tomgång.  För tomgång kan ofta andra effekter än endast att spara bränsle vara viktiga och motivera en hög vikt. Exempelvis kan effekter på närliggande miljö och människor såsom buller och avgaser motivera en hög vikt.

Andra komponenter i algoritmen

För att få indexet att fungera bra med verkliga data, innehåller algoritmen justeringar av skalorna i de enskilda mätningarna. Exempelvis är det nästan omöjligt att nå en överhastighet på 100%, och därför är den möjliga skalan av överhastighet inte från 0 till 100. Det finns också en justering som gjorts för att uppmuntra förare med låga poäng att få relativt stora poängtillägg vid förbättrat körbeteende, medan det är lite svårare för duktiga förare att nå absoluta toppbetyg. Dessa delar av algoritmen anses konfidentiell och beskrivs därför inte mer i detalj.

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system