Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in vårens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 14-15 maj

Anmäl er här!

Blogg

IT-Strategi
2018-04-24 14:53

Fleet Management är starkt kopplat till den tekniska utvecklingen och fordonsbranschen och är just nu i en väldigt spännande fas. Digitaliseringen har pågått ett tag men är på intet sätt över, samtidigt som begrepp som Big Data, AI (Artificiell Intelligens) och Internet of Things (IoT) börjar utforskas ytterligare i praktiken. För dem som jobbar med, och ansvarar för, transport och logistik kan det vara svårt att hänga med på samtliga fronter av utvecklingen. I en serie artiklar berättar vi om några av de viktigaste trenderna inom FMS och mobilitet 2018. I detta inlägg tittar vi lite närmare på bakgrunden till varför Fleet Management System nu ses som standard av ledande transportörer.

En av de viktigaste trenderna som vi ser är att de flesta medelstora...

Relaterade inlägg

IT-Strategi, Transport och IT
2017-03-20 14:51

Ekonomiska besparingar vid projekt inom Sparsam Körning beror till stor del på en smart kommunikationsstrategi inom företaget. Denna typ av projekt syftar på att ändra förarnas körsätt. Deras motivation är därför viktig. Det krävs därför positiv information som engagerar förarna för att möjliggöra att företagets mål uppnås.

Här är några tips för en lyckad ”kommunikationsstrategi”.

1. Definiera målen för er strategi för Sparsam Körning

Ert projekt för Sparsam Körning bör helst börja med en fas om förutsättningarna och analys.

Det är först och främst viktigt att reflektera över projektets mål. Är det en rent ekonomiskt ansats? Gäller det huvudsakligen att kontrollera driftskostnaderna och underhållet av fordonen? Eller gäller det att ta...

Relaterade inlägg

Transport och IT
2016-06-20 11:38

I vår artikelserie hur transportföretag kan effektivisera sin verksamhet med hjälp av IT skriver vi i denna artikel om hur man kan optimera förarnas kör- och vilotider och minimera administration av färdskrivarna. Inom området Kör- och vilotider gäller det att säkerställa att man som transportföretag hanterar filer från färdskrivaren och förarkortet enligt lagkraven. De legala filerna måste överföras från färdskrivare till central lagring på bestämt format i oskadat skick och de måste lagras minst 12 mån. Dessutom gäller det att göra det enkelt för förarna att proaktivt ha kontroll över sin kör- och vilotid så att de kan optimera sina körningar och när de planerar in tid för rast, dygnsvila och veckovila. I denna artikel utgår vi från att man använder digitala färdskrivare, dvs de som kom ut på marknaden från och med 2006.

IT-Strategi
2016-05-24 12:36

I vår artikelserie hur transportföretag kan effektivisera sin verksamhet med hjälp av IT skriver vi i denna artikel om hur nyckeltal kan användas för uppföljning och korrigerande åtgärder. Transportbranschen beskrivs ibland som en fabrik där alla maskiner är utspridda över en stad, en region, ett land eller en kontinent. Att få fram nyckeltal under sådana förhållanden kan verka svårt. Sofistikerade FMS tar inte bara helhetsgrepp om all mätbar data. De kan även samköra data. Många företag gör misstaget att de använder för många nyckeltal och att de tvingas lägga mycket tid på att ta fram nyckeltalen istället för att analysera dem och vidta åtgärder vid behov. Vehcos erfarenhet är att 5-8 nyckeltal brukar vara lagom på övergripande nivå. Sen kan respektive avdelning givetvis följa upp sin verksamhet med mer detaljerade tal.

Transport och IT
2016-04-14 06:17

I vår artikelserie hur transportföretag kan effektivisera sin verksamhet med hjälp av IT skriver vi nedan om fördelarna med att digitalisera hanteringen av köruppdrag. Dagens lastbilstransporter är bättre organiserade och mer effektiva än någonsin. Ändå uppstår fel. Misstag uppstår mellan transportledning, förare och slutkunder. Adresser blir fel, tider missuppfattas, referensnummer stämmer inte och det blir förseningar i alla led. Transportföretag lägger idag ned mycket arbete på hantering av order och uppdrag. Digital hantering av köruppdrag och transportorders eliminerar många misstag och korrigerar desto fler misstag när de väl uppstår. När föraren får all information direkt ut i fordonet hamnar rätt verktyg hos rätt person: hos personen som har störst möjlighet att lösa problemet. Chaufförerna uppskattar dessutom att få veta vad de skall köra nästkommande dag och de känner större trygghet och uppskattning. Den informationen är lättare att distribuera i ett digitalt system.

Transport och IT
2016-04-08 09:27

I vår artikelserie hur transportföretag kan effektivisera sin verksamhet med hjälp av IT skriver vi nedan om hur man genom att använda snabbmeddelanden via sitt mobildatasystem kan förbättra sin leveransförmåga och minska administrationen. Förare är inte annorlunda än andra människor. De gillar inte ständigt ringade telefoner och irriterande småärenden. I korthet handlar det om att ansluta förarna till medarbetarna på kontoret och kommunicera med ett effektivt och dedikerat system för snabbmeddelanden. Det blir en direkt tidsbesparing när bägge parter slipper att använda telefonlinjer, SMS mm.

IT-Strategi
2016-04-01 07:30

Med jämna mellanrum står de flesta transportföretag inför frågan om man skall investera i ett system för Fleet Management (vagnparkshantering) eller om man skall förnya det system som man redan använder. Här är några tips för att effektivt hantera denna förnyelse och genomföra projektet framgångsrikt.

Transport och IT
2016-03-23 15:00

I vår artikelserie hur transportföretag kan effektivisera sin verksamhet med hjälp av IT skriver vi nedan om hur man genom förändrade vanor och körbeteende kan åstadkomma stora besparingar. I många fall kan endast besparingarna från det förbättrade körbeteendet betala av hela investeringen i systemet på endast ett antal månader.

Transport och IT
2016-03-22 10:05

Positioneringslösningarna har förbättrats under de senaste åren. Detta medför att användandet av mobila lösningar har blivit allt viktigare i arbetslivet, vilket möjliggör positionering och spårning av förare eller fordon inom exempelvis Fleet Management (vagnparkshantering). Vilka är fördelarna med sådana lösningar? Låt oss titta på 7 goda skäl att använda en mobil applikation för att snabbt komma igång med de enklaste funktionerna inom Fleet Management (FMS).

Transport och IT
2016-03-21 13:22

Många transportföretag använder Fleet Management System (FMS) för att effektivisera sin verksamhet, förbättra kvaliteten och minska miljöpåverkan. I allmänhet kan förarna få tillgång till FMS genom ett fast installerat system eller via en mobil lösning i fordonet. I den här artikeln ger vi några rekommendationer om vad man bör tänka på när man väljer mobildatasystem.

Generellt sätt kan man säga att ett mobildatasystem kan användas på tre olika sätt ute i fordonen:
- Fordonsdator utan skärm (sk black box)
- Fordonsdator med fast installerad skärm
- Applikation i telefon, surfplatta eller handdator med koppling till fordonet via en fordonsdator
- Applikation i telefon, surfplatta eller handdator utan koppling till fordonet (t ex App)

Sidor

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system