Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in vårens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 14-15 maj

Anmäl er här!

Blogg

Transport och IT
2018-07-07 08:16

Det finns många olika anledningar till att föraren behöver vänta innan lastning eller lossning av gods kan ske. I en undersökning som Vehco gjorde visade det sig att en av de vanligaste orsakerna till att väntetider uppstår är att kunden inte är förberedd på att föraren anländer. Väntetiden kan inträffa genom köbildning eller att personal som ska ta emot transporten inte finns på plats.

Transport och IT
2018-07-04 07:03

Digitaliseringen har på senare år förändrat många företag inom transport- och logistikbranschen och deras sätt att arbeta. Men teknikutvecklingen
sker i olika takt och företag har kommit olika långt i sin digitala resa. Fraktsedlar är en del av verksamheten som genomgår en digital förändring.
I nordiska länder har utvecklingen kommit längre än i övriga Europa. Digitala fraktsedlar har stora fördelar jämfört med sin fysiska motsvarighet.
Den mest självklara skillnaden är att fysiska papperslappar kan tappas bort, gå sönder och kräver manuell överföring till datorsystem.
Att gå över till digitala fraktsedlar gör det också enklare att hantera väntetider. Idag förlitar sig många åkerier fortfarande på att föraren antecknar
eventuell väntetid med...

Transport och IT
2018-06-26 21:17

Registrera väntetider smidigt genom Geofence (geografiska områden)

Vissa Fleet Management-System, däribland Vehcos, har funktionen att kunna skapa virtuella geografiska områden på en karta. I Vehcos system heter denna funktion Geofence. Funktionen låter ert företag skapa områden i vilken form som helst på en karta. När ett fordon med Vehco åker in eller ut ur området registreras detta i systemet. Eftersom man själv bestämmer områdets storlek kan man räkna ut hur lång tid det ska ta från att fordonet åker in i det geografiska området till dess att fordonet lämnar området. Ofta placerar man ett sådant geografiskt område precis runt lastningsområdet hos kund. Det är då viktigt att ha en tydligt avsatt tid för lossning och lastning så att man kan bryta ut vad som är väntetid....

Relaterade inlägg

Transport och IT
2018-06-20 17:48

Det finns flera anledningar till att det är viktigt att skapa sig en uppfattning om sina förares väntetider. Till att börja med är insikter och kunskap om hur verksamheten fungerar alltid positivt. Många företag i branschen är medvetna om att de har väntetider, men ofta har de inte kvantifierat hur många timmar det faktiskt handlar om eller hur mycket de kostar företaget rent ekonomiskt. Det är först när man identifierar och kvantifierar sina väntetider som man kan göra något åt dem. I slutändan leder det till fler timmar för förarna på vägarna, istället för att stå stilla på ett lastningsområde.

...

Relaterade inlägg

Transport och IT
2018-06-12 14:37

Alla verksamma inom transport- och logistikbranschen är medvetna om vikten av att arbeta effektivt, avseende både tid och pengar. Att konstant behöva pressa marginalerna kan skapa frustration, inte minst om det känns som att man har gjort allt som är möjligt för att arbeta så effektivt som möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att kontinuerligt utvärdera arbetssätt och verksamhetens delar för att fortsätta arbeta så smart och kostnadseffektivt som möjligt. I praktiken handlar det om att identifiera problem, analysera dessa och sedan åtgärda på bästa sätt.

...
Transport och IT
2018-05-18 07:02

Transportbolag står på tröskeln till en än mer omfattande digitalisering. Begrepp som Big Data, AI (Artificiell Intelligens) och Internet of Things (IoT) kommer att förekomma allt oftare inom branschen.

När det gäller Big Data kommer det att bli viktigt att lära sig att utnyttja de stora mängder data som kan genereras från ett FMS för att få fram kraftfulla beslutsunderlag. Företag som tidigt blir ”data drivna”, dvs som utnyttjar sin faktiska data och anpassar verksamheten efter den, kommer att ha ett stort försprång jämfört med de bolag som fattar beslut baserat på magkänsla. Ett exempel kan vara att automatiskt samla in data från verksamheten (t ex km-produktion, körbeteende, bränsleförbrukning, väntetid, tomkörning, orderstatistik) och generera avvikelserapporter där man kan...

Relaterade inlägg

IT-Strategi
2018-05-15 14:44

Kostnadsreduceringar och effektivisering av olika slag är viktiga mål vid digitalisering. Det finns många områden där genomtänkt användning av FMS snabbt kan ge besparingsmöjligheter. Digitaliserad hantering av transportuppdrag och tidsrapportering, uppföljning av körbeteende och bränsleförbrukning, automatisk hantering av filer från färdskrivaren och förarkortet, kommunikation via snabbmeddelanden är vanliga exempel på effektiviseringar som brukar ge snabba besparingar. Att utnyttja realtidspositionering av förarna för att tilldela nya uppdrag till den närmast tillgängliga föraren är ett annat exempel på direkt minskade transportkostnader. De företag som förstår de många sätt FMS kan användas för att minska kostnader har mycket att vinna.

...

IT-Strategi
2018-05-09 09:29

Dagens digitala landskap har gett kunden en viktigare roll gentemot företag. Denna ökade makt är både företag och kunder medvetna om och trenden pekar på att företag behöver anstränga sig ännu mer för att gå sina kunder till mötes. Företag som använder ett välanpassat system för Fleet Management (vagnparkshantering) i sin verksamhet kan därför utnyttja systemet för att öka kundnöjdheten.

Transportledare och liknande roller kan med hjälp av FMS göra underverk gällande kundnöjdhet. Det finns bland annat möjlighet att i realtid se var fordonen befinner sig och huruvida de är lediga för att tilldelas nya uppdrag. På så sätt kan man snabbt ge besked om och när en transport kan utföras. Kunder som tar kontakt kan även snabbt få korrekt besked om var deras leverans befinner sig, vilket...

IT-Strategi
2018-05-04 06:35

Fleet Management är starkt kopplat till den tekniska utvecklingen och fordonsbranschen och är just nu i en väldigt spännande fas. Digitaliseringen har pågått ett tag men är på intet sätt över, samtidigt som begrepp som Big Data, AI (Artificiell Intelligens) och Internet of Things (IoT) börjar utforskas ytterligare i praktiken. För dem som jobbar med, och ansvarar för, transport och logistik kan det vara svårt att hänga med på samtliga fronter av utvecklingen. I en serie artiklar berättar vi om några av de viktigaste trenderna inom FMS och mobilitet 2018. I detta inlägg tittar vi lite närmare på anledningen till att allt fler ledande transporttörer nu låter sina förare använda telefoner eller surfplattor för att nyttja avancerade funktioner för...

IT-Strategi
2018-04-24 14:53

Fleet Management är starkt kopplat till den tekniska utvecklingen och fordonsbranschen och är just nu i en väldigt spännande fas. Digitaliseringen har pågått ett tag men är på intet sätt över, samtidigt som begrepp som Big Data, AI (Artificiell Intelligens) och Internet of Things (IoT) börjar utforskas ytterligare i praktiken. För dem som jobbar med, och ansvarar för, transport och logistik kan det vara svårt att hänga med på samtliga fronter av utvecklingen. I en serie artiklar berättar vi om några av de viktigaste trenderna inom FMS och mobilitet 2018. I detta inlägg tittar vi lite närmare på bakgrunden till varför Fleet Management System nu ses som standard av ledande transportörer.

En av de viktigaste trenderna som vi ser är att de flesta medelstora...

Relaterade inlägg

Sidor

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system