Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Nästa webbinarium 10 juni kl 14

Så förenklar du löneadministrationen för dina förare

Anmäl er här!

Blogg

Transport och IT
2018-12-05 15:47

Förarna har störst kontroll över sina körtider

Förarna är de som har mest kontroll över kör- och vilotiderna och det är transportföretagets ansvar att utbilda och hjälpa sina anställda. Förarna behöver coachas kontinuerligt och meddelas eventuella regeländringar. Sanningen är dock att outbildade förare är en återkommande anledning till regelöverträdelser. Att få alla förare införstådda med vikten av att följa reglerna, och konsekvenserna om företaget bryter mot dem, är något som alla transportföretag behöver ta i beaktning.

...

Relaterade inlägg

IT-Strategi
2018-11-16 06:24

Kör- och vilotider: branschens spelregler

Transportbranschen är, som alla verksamma i den vet, reglerad på många sätt. Ett område som är särskilt hårt reglerat både nationellt och på EU-nivå är förares kör- och vilotider. Reglerna kan uppfattas som komplicerade, vilket ofta leder till att överträdelser och misstag inträffar. Bryter man mot EU:s regler för kör- och vilotider straffas transportföretaget med sanktioner, oftast i form av avgifter.
Transportföretag kan dock minska antalet regelöverträdelser genom att effektivisera arbetssätt, utbilda personal och investera i passande systemstöd. I denna artikel kommer vi att kort förklara området kör- och vilotider för att sedan gå igenom hur man som transportföretag kan arbeta proaktivt för att undvika regelöverträdelser...

Relaterade inlägg

IT-Strategi, Transport och IT
2018-11-16 05:54

Att utnyttja Fleet Management-Systemens funktioner kan reducera väntetiderna kraftigt. Däremot kan inte teknik göra allt. Anledningen till att väntetider är ett problem för företag i branschen är att det kostar mycket pengar och försämrar leveransprecisionen. Företag som Vehco har varit kontakt med berättar att man fakturerar kunden för en del av väntetiderna, men slår man ut samtliga väntetider på en månad är det en stor del som man inte fakturerar. Antingen är kunden inte villig att betala eller så blir man bara delvis ersatt för väntetiden.

...

Relaterade inlägg

Transport och IT
2018-07-07 08:16

Det finns många olika anledningar till att föraren behöver vänta innan lastning eller lossning av gods kan ske. I en undersökning som Vehco gjorde visade det sig att en av de vanligaste orsakerna till att väntetider uppstår är att kunden inte är förberedd på att föraren anländer. Väntetiden kan inträffa genom köbildning eller att personal som ska ta emot transporten inte finns på plats.

Transport och IT
2018-07-04 07:03

Digitaliseringen har på senare år förändrat många företag inom transport- och logistikbranschen och deras sätt att arbeta. Men teknikutvecklingen
sker i olika takt och företag har kommit olika långt i sin digitala resa. Fraktsedlar är en del av verksamheten som genomgår en digital förändring.
I nordiska länder har utvecklingen kommit längre än i övriga Europa. Digitala fraktsedlar har stora fördelar jämfört med sin fysiska motsvarighet.
Den mest självklara skillnaden är att fysiska papperslappar kan tappas bort, gå sönder och kräver manuell överföring till datorsystem.
Att gå över till digitala fraktsedlar gör det också enklare att hantera väntetider. Idag förlitar sig många åkerier fortfarande på att föraren antecknar
eventuell väntetid med...

Transport och IT
2018-06-26 21:17

Registrera väntetider smidigt genom Geofence (geografiska områden)

Vissa Fleet Management-System, däribland Vehcos, har funktionen att kunna skapa virtuella geografiska områden på en karta. I Vehcos system heter denna funktion Geofence. Funktionen låter ert företag skapa områden i vilken form som helst på en karta. När ett fordon med Vehco åker in eller ut ur området registreras detta i systemet. Eftersom man själv bestämmer områdets storlek kan man räkna ut hur lång tid det ska ta från att fordonet åker in i det geografiska området till dess att fordonet lämnar området. Ofta placerar man ett sådant geografiskt område precis runt lastningsområdet hos kund. Det är då viktigt att ha en tydligt avsatt tid för lossning och lastning så att man kan bryta ut vad som är väntetid....

Relaterade inlägg

Transport och IT
2018-06-20 17:48

Det finns flera anledningar till att det är viktigt att skapa sig en uppfattning om sina förares väntetider. Till att börja med är insikter och kunskap om hur verksamheten fungerar alltid positivt. Många företag i branschen är medvetna om att de har väntetider, men ofta har de inte kvantifierat hur många timmar det faktiskt handlar om eller hur mycket de kostar företaget rent ekonomiskt. Det är först när man identifierar och kvantifierar sina väntetider som man kan göra något åt dem. I slutändan leder det till fler timmar för förarna på vägarna, istället för att stå stilla på ett lastningsområde.

...

Relaterade inlägg

Transport och IT
2018-06-12 14:37

Alla verksamma inom transport- och logistikbranschen är medvetna om vikten av att arbeta effektivt, avseende både tid och pengar. Att konstant behöva pressa marginalerna kan skapa frustration, inte minst om det känns som att man har gjort allt som är möjligt för att arbeta så effektivt som möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att kontinuerligt utvärdera arbetssätt och verksamhetens delar för att fortsätta arbeta så smart och kostnadseffektivt som möjligt. I praktiken handlar det om att identifiera problem, analysera dessa och sedan åtgärda på bästa sätt.

...
Transport och IT
2018-05-18 07:02

Transportbolag står på tröskeln till en än mer omfattande digitalisering. Begrepp som Big Data, AI (Artificiell Intelligens) och Internet of Things (IoT) kommer att förekomma allt oftare inom branschen.

När det gäller Big Data kommer det att bli viktigt att lära sig att utnyttja de stora mängder data som kan genereras från ett FMS för att få fram kraftfulla beslutsunderlag. Företag som tidigt blir ”data drivna”, dvs som utnyttjar sin faktiska data och anpassar verksamheten efter den, kommer att ha ett stort försprång jämfört med de bolag som fattar beslut baserat på magkänsla. Ett exempel kan vara att automatiskt samla in data från verksamheten (t ex km-produktion, körbeteende, bränsleförbrukning, väntetid, tomkörning, orderstatistik) och generera avvikelserapporter där man kan...

Relaterade inlägg

IT-Strategi
2018-05-15 14:44

Kostnadsreduceringar och effektivisering av olika slag är viktiga mål vid digitalisering. Det finns många områden där genomtänkt användning av FMS snabbt kan ge besparingsmöjligheter. Digitaliserad hantering av transportuppdrag och tidsrapportering, uppföljning av körbeteende och bränsleförbrukning, automatisk hantering av filer från färdskrivaren och förarkortet, kommunikation via snabbmeddelanden är vanliga exempel på effektiviseringar som brukar ge snabba besparingar. Att utnyttja realtidspositionering av förarna för att tilldela nya uppdrag till den närmast tillgängliga föraren är ett annat exempel på direkt minskade transportkostnader. De företag som förstår de många sätt FMS kan användas för att minska kostnader har mycket att vinna.

...

Sidor

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system