Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in höstens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 23-24 sept

Anmäl er här!

Blogg

IT-Strategi, Transport och IT
2017-03-20 14:51

Ekonomiska besparingar vid projekt inom Sparsam Körning beror till stor del på en smart kommunikationsstrategi inom företaget. Denna typ av projekt syftar på att ändra förarnas körsätt. Deras motivation är därför viktig. Det krävs därför positiv information som engagerar förarna för att möjliggöra att företagets mål uppnås.

Här är några tips för en lyckad ”kommunikationsstrategi”.

1. Definiera målen för er strategi för Sparsam Körning

Ert projekt för Sparsam Körning bör helst börja med en fas om förutsättningarna och analys.

Det är först och främst viktigt att reflektera över projektets mål. Är det en rent ekonomiskt ansats? Gäller det huvudsakligen att kontrollera driftskostnaderna och underhållet av fordonen? Eller gäller det att ta...

Relaterade inlägg

IT-Strategi
2016-05-24 12:36

I vår artikelserie hur transportföretag kan effektivisera sin verksamhet med hjälp av IT skriver vi i denna artikel om hur nyckeltal kan användas för uppföljning och korrigerande åtgärder. Transportbranschen beskrivs ibland som en fabrik där alla maskiner är utspridda över en stad, en region, ett land eller en kontinent. Att få fram nyckeltal under sådana förhållanden kan verka svårt. Sofistikerade FMS tar inte bara helhetsgrepp om all mätbar data. De kan även samköra data. Många företag gör misstaget att de använder för många nyckeltal och att de tvingas lägga mycket tid på att ta fram nyckeltalen istället för att analysera dem och vidta åtgärder vid behov. Vehcos erfarenhet är att 5-8 nyckeltal brukar vara lagom på övergripande nivå. Sen kan respektive avdelning givetvis följa upp sin verksamhet med mer detaljerade tal.

IT-Strategi
2016-04-01 07:30

Med jämna mellanrum står de flesta transportföretag inför frågan om man skall investera i ett system för Fleet Management (vagnparkshantering) eller om man skall förnya det system som man redan använder. Här är några tips för att effektivt hantera denna förnyelse och genomföra projektet framgångsrikt.

Sidor

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system