Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in höstens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 23-24 sept

Anmäl er här!

Blogg

IT-Strategi, Transport och IT
2019-04-02 09:40

Utvecklingen av teknik, mångfalden av fordonstyper och fabrikat, och integrationen av olika typer av system komplicerar implementeringen av telematiksystem. Så hur väl ett FMS kommer att fungera beror tyvärr ofta på de tekniska förutsättningarna i fordonen. Fjärrnedladdning av färdskrivarfiler, till exempel, är beroende av färdskrivarens version och dess anslutning till fordonets FMS-uttag/ gränssnitt. Det finns också liknande krav för tjänster som Sparsam Körning, Kör-och vilotider och Temperaturövervakning.

Innan beslut tas om att köpa ett FMS, bör en teknisk granskning av förutsättningarna  genomföras för att bekräfta genomförbarheten av projektet. Hos Vehco utför en kunnig projektledare alltid denna tekniska revision....

IT-Strategi
2019-03-27 09:52

Definiera en strategi med förbättringsmål för ditt telematikprojekt!

Innan något köpbeslut fattas är det fördelaktigt att definiera en strategi med förbättringsmål. Skapa en plan med de realistiska målen du förväntar dig från lösningen på kort och medellång sikt. Definiera från början de nyckeltal och indikatorer du vill övervaka och följa upp. Anteckna till exempel kostnad per kilometer, bränsleförbrukning, totalt antal leveranser, förartider, tomma kilometer, antal timmar tillägnad en viss uppgift ... Detta ger dig en bas för att mäta de förbättringar som kan hänföras till ditt nya system. Efter implementeringen av systemet, fortsätt mätningen för att validera dessa indikatorer. Dessa åtgärder kommer att vara mycket användbara om...

IT-Strategi
2019-03-20 16:40

Vad är företagets nuvarande och framtida behov?

En bra kvalificering av behoven i företaget, som genomförs med användarnas krav i åtanke, kommer att göra det mer sannolikt att projektet blir framgångsrikt. Att kopiera den nuvarande lösningen eller använda en standardprogramvara kan bli frustrerande. Nu när du förstår hur din organisation fungerar, tack vare din analysfas, formalisera företagets behov exakt. Kom ihåg att det är din lösning som måste anpassa sig till företagets verklighet och inte tvärtom. Vilken information behöver dina transportledare och förare? Vilka egenskaper i systemet krävs? Är du överhopad av data? Är det en av dina kunder som vill att du ska använda en specifik applikation?...

IT-Strategi, Transport och IT
2019-02-13 15:28

Genomför en nulägesanalys för att ta reda på behoven för ditt telematiklsystem

I centrum för transportföretagets verksamhet ger ett system för hantering av fordonsflottan och förarna en bra möjlighet för att förbättra produktiviteten, arbetsuppgifterna och lönsamheten. I början av projektet är det klokt att göra en nulägesanalys av marknaden, den interna systemmiljön, nuvarande system, användarnas åsikter och vilka verktyg som kollegorna använder i övrigt.

Marknaden

Är du inte helt nöjd med din nuvarande telematiklösning? Innan beslut tas att byta ut systemet kan det vara fördelaktigt att göra en liten analys av marknaden. Analysen kommer att hjälpa dig att identifiera olika aktörer.Ni kan då i god tid kontakta dem och objektivt bedöma...

IT-Strategi
2018-11-16 06:24

Kör- och vilotider: branschens spelregler

Transportbranschen är, som alla verksamma i den vet, reglerad på många sätt. Ett område som är särskilt hårt reglerat både nationellt och på EU-nivå är förares kör- och vilotider. Reglerna kan uppfattas som komplicerade, vilket ofta leder till att överträdelser och misstag inträffar. Bryter man mot EU:s regler för kör- och vilotider straffas transportföretaget med sanktioner, oftast i form av avgifter.
Transportföretag kan dock minska antalet regelöverträdelser genom att effektivisera arbetssätt, utbilda personal och investera i passande systemstöd. I denna artikel kommer vi att kort förklara området kör- och vilotider för att sedan gå igenom hur man som transportföretag kan arbeta proaktivt för att undvika regelöverträdelser...

Relaterade inlägg

IT-Strategi, Transport och IT
2018-11-16 05:54

Att utnyttja Fleet Management-Systemens funktioner kan reducera väntetiderna kraftigt. Däremot kan inte teknik göra allt. Anledningen till att väntetider är ett problem för företag i branschen är att det kostar mycket pengar och försämrar leveransprecisionen. Företag som Vehco har varit kontakt med berättar att man fakturerar kunden för en del av väntetiderna, men slår man ut samtliga väntetider på en månad är det en stor del som man inte fakturerar. Antingen är kunden inte villig att betala eller så blir man bara delvis ersatt för väntetiden.

...

Relaterade inlägg

IT-Strategi
2018-05-15 14:44

Kostnadsreduceringar och effektivisering av olika slag är viktiga mål vid digitalisering. Det finns många områden där genomtänkt användning av FMS snabbt kan ge besparingsmöjligheter. Digitaliserad hantering av transportuppdrag och tidsrapportering, uppföljning av körbeteende och bränsleförbrukning, automatisk hantering av filer från färdskrivaren och förarkortet, kommunikation via snabbmeddelanden är vanliga exempel på effektiviseringar som brukar ge snabba besparingar. Att utnyttja realtidspositionering av förarna för att tilldela nya uppdrag till den närmast tillgängliga föraren är ett annat exempel på direkt minskade transportkostnader. De företag som förstår de många sätt FMS kan användas för att minska kostnader har mycket att vinna.

...

IT-Strategi
2018-05-09 09:29

Dagens digitala landskap har gett kunden en viktigare roll gentemot företag. Denna ökade makt är både företag och kunder medvetna om och trenden pekar på att företag behöver anstränga sig ännu mer för att gå sina kunder till mötes. Företag som använder ett välanpassat system för Fleet Management (vagnparkshantering) i sin verksamhet kan därför utnyttja systemet för att öka kundnöjdheten.

Transportledare och liknande roller kan med hjälp av FMS göra underverk gällande kundnöjdhet. Det finns bland annat möjlighet att i realtid se var fordonen befinner sig och huruvida de är lediga för att tilldelas nya uppdrag. På så sätt kan man snabbt ge besked om och när en transport kan utföras. Kunder som tar kontakt kan även snabbt få korrekt besked om var deras leverans befinner sig, vilket...

IT-Strategi
2018-05-04 06:35

Fleet Management är starkt kopplat till den tekniska utvecklingen och fordonsbranschen och är just nu i en väldigt spännande fas. Digitaliseringen har pågått ett tag men är på intet sätt över, samtidigt som begrepp som Big Data, AI (Artificiell Intelligens) och Internet of Things (IoT) börjar utforskas ytterligare i praktiken. För dem som jobbar med, och ansvarar för, transport och logistik kan det vara svårt att hänga med på samtliga fronter av utvecklingen. I en serie artiklar berättar vi om några av de viktigaste trenderna inom FMS och mobilitet 2018. I detta inlägg tittar vi lite närmare på anledningen till att allt fler ledande transporttörer nu låter sina förare använda telefoner eller surfplattor för att nyttja avancerade funktioner för...

IT-Strategi
2018-04-24 14:53

Fleet Management är starkt kopplat till den tekniska utvecklingen och fordonsbranschen och är just nu i en väldigt spännande fas. Digitaliseringen har pågått ett tag men är på intet sätt över, samtidigt som begrepp som Big Data, AI (Artificiell Intelligens) och Internet of Things (IoT) börjar utforskas ytterligare i praktiken. För dem som jobbar med, och ansvarar för, transport och logistik kan det vara svårt att hänga med på samtliga fronter av utvecklingen. I en serie artiklar berättar vi om några av de viktigaste trenderna inom FMS och mobilitet 2018. I detta inlägg tittar vi lite närmare på bakgrunden till varför Fleet Management System nu ses som standard av ledande transportörer.

En av de viktigaste trenderna som vi ser är att de flesta medelstora...

Relaterade inlägg

Sidor

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system