Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Nästa webbinarium 10 juni kl 14

Så förenklar du löneadministrationen för dina förare

Anmäl er här!

Blogg

IT-Strategi
2019-04-02 10:52

I Vehcos undersökning där 64 transportbolag intervjuades, visade det sig att 28% av transportörerna anser att utbildning är den viktigaste framgångsfaktorn när det gäller att lyckas med implementeringen av ett TMS. Det verkar uppenbart att användarna måste ha kunskap för att kunna hantera sin nya lösning.

 

Konkret och...

IT-Strategi
2019-04-02 10:33

Noggrann planering av installation och driftsättning

Ta dig tid att planera installationsprocessen. Korrekt samordning av installation i fordon och konfiguration/driftsättning av systemet centralt är avgörande. Du sparar tid och undviker onödigt stillastående av fordonen. Gör en lista över alla fordon och var noga med att hålla verkstaden och verksamheten välinformerad om installationsschemat. Se till att diagnos genomförs i samband med installation i fordonen så att man är säker på att fordonsdatorerna fungerar som de skall innan man släpper i väg dem. Man vill helst undvika att de behöver kallas in igen! På så sätt kan alla pusselbitar komma på plats med minsta ansträngning bland de anställda.

...

IT-Strategi
2019-04-02 10:14

Genomförandet av en FMS-projekt påverkar en majoritet av företagets avdelningar, speciellt om ett komplett FMS är implementerat. Det dagliga arbetet för förare och transportledare förändras givetvis, men de förändrade informationsflödena och den utökade insamlingen av data från förare och fordon påverkar också löneavdelningen, verkstaden, ledningen och försäljningsavdelningen. Genom att involvera och informera dessa medarbetare från början av projektet gör man det möjligt att få deras stöd till förändringen som blir en följd av projektet. 


PRIORITERA KOMMUNIKATIONEN

Håll organisationen informerad på ett öppet och transparent sätt. Förklara målen, de förväntade fördelarna och tidsplanen för projektet och...

IT-Strategi, Transport och IT
2019-04-02 09:40

Utvecklingen av teknik, mångfalden av fordonstyper och fabrikat, och integrationen av olika typer av system komplicerar implementeringen av telematiksystem. Så hur väl ett FMS kommer att fungera beror tyvärr ofta på de tekniska förutsättningarna i fordonen. Fjärrnedladdning av färdskrivarfiler, till exempel, är beroende av färdskrivarens version och dess anslutning till fordonets FMS-uttag/ gränssnitt. Det finns också liknande krav för tjänster som Sparsam Körning, Kör-och vilotider och Temperaturövervakning.

Innan beslut tas om att köpa ett FMS, bör en teknisk granskning av förutsättningarna  genomföras för att bekräfta genomförbarheten av projektet. Hos Vehco utför en kunnig projektledare alltid denna tekniska revision....

IT-Strategi
2019-03-27 09:52

Definiera en strategi med förbättringsmål för ditt telematikprojekt!

Innan något köpbeslut fattas är det fördelaktigt att definiera en strategi med förbättringsmål. Skapa en plan med de realistiska målen du förväntar dig från lösningen på kort och medellång sikt. Definiera från början de nyckeltal och indikatorer du vill övervaka och följa upp. Anteckna till exempel kostnad per kilometer, bränsleförbrukning, totalt antal leveranser, förartider, tomma kilometer, antal timmar tillägnad en viss uppgift ... Detta ger dig en bas för att mäta de förbättringar som kan hänföras till ditt nya system. Efter implementeringen av systemet, fortsätt mätningen för att validera dessa indikatorer. Dessa åtgärder kommer att vara mycket användbara om...

IT-Strategi
2019-03-20 16:40

Vad är företagets nuvarande och framtida behov?

En bra kvalificering av behoven i företaget, som genomförs med användarnas krav i åtanke, kommer att göra det mer sannolikt att projektet blir framgångsrikt. Att kopiera den nuvarande lösningen eller använda en standardprogramvara kan bli frustrerande. Nu när du förstår hur din organisation fungerar, tack vare din analysfas, formalisera företagets behov exakt. Kom ihåg att det är din lösning som måste anpassa sig till företagets verklighet och inte tvärtom. Vilken information behöver dina transportledare och förare? Vilka egenskaper i systemet krävs? Är du överhopad av data? Är det en av dina kunder som vill att du ska använda en specifik applikation?...

IT-Strategi, Transport och IT
2019-02-13 15:28

Genomför en nulägesanalys för att ta reda på behoven för ditt telematiklsystem

I centrum för transportföretagets verksamhet ger ett system för hantering av fordonsflottan och förarna en bra möjlighet för att förbättra produktiviteten, arbetsuppgifterna och lönsamheten. I början av projektet är det klokt att göra en nulägesanalys av marknaden, den interna systemmiljön, nuvarande system, användarnas åsikter och vilka verktyg som kollegorna använder i övrigt.

Marknaden

Är du inte helt nöjd med din nuvarande telematiklösning? Innan beslut tas att byta ut systemet kan det vara fördelaktigt att göra en liten analys av marknaden. Analysen kommer att hjälpa dig att identifiera olika aktörer.Ni kan då i god tid kontakta dem och objektivt bedöma...

IT-Strategi
2018-11-16 06:24

Kör- och vilotider: branschens spelregler

Transportbranschen är, som alla verksamma i den vet, reglerad på många sätt. Ett område som är särskilt hårt reglerat både nationellt och på EU-nivå är förares kör- och vilotider. Reglerna kan uppfattas som komplicerade, vilket ofta leder till att överträdelser och misstag inträffar. Bryter man mot EU:s regler för kör- och vilotider straffas transportföretaget med sanktioner, oftast i form av avgifter.
Transportföretag kan dock minska antalet regelöverträdelser genom att effektivisera arbetssätt, utbilda personal och investera i passande systemstöd. I denna artikel kommer vi att kort förklara området kör- och vilotider för att sedan gå igenom hur man som transportföretag kan arbeta proaktivt för att undvika regelöverträdelser...

Relaterade inlägg

IT-Strategi, Transport och IT
2018-11-16 05:54

Att utnyttja Fleet Management-Systemens funktioner kan reducera väntetiderna kraftigt. Däremot kan inte teknik göra allt. Anledningen till att väntetider är ett problem för företag i branschen är att det kostar mycket pengar och försämrar leveransprecisionen. Företag som Vehco har varit kontakt med berättar att man fakturerar kunden för en del av väntetiderna, men slår man ut samtliga väntetider på en månad är det en stor del som man inte fakturerar. Antingen är kunden inte villig att betala eller så blir man bara delvis ersatt för väntetiden.

...

Relaterade inlägg

IT-Strategi
2018-05-15 14:44

Kostnadsreduceringar och effektivisering av olika slag är viktiga mål vid digitalisering. Det finns många områden där genomtänkt användning av FMS snabbt kan ge besparingsmöjligheter. Digitaliserad hantering av transportuppdrag och tidsrapportering, uppföljning av körbeteende och bränsleförbrukning, automatisk hantering av filer från färdskrivaren och förarkortet, kommunikation via snabbmeddelanden är vanliga exempel på effektiviseringar som brukar ge snabba besparingar. Att utnyttja realtidspositionering av förarna för att tilldela nya uppdrag till den närmast tillgängliga föraren är ett annat exempel på direkt minskade transportkostnader. De företag som förstår de många sätt FMS kan användas för att minska kostnader har mycket att vinna.

...

Sidor

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system