Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Nästa webbinarium 29 jan kl 10:00

Vill du attrahera de bästa förarna?

Anmäl er här!

Whitepapers

6 nycklar till framgångsrik implementering av sparsam körning

6 nycklar till framgångsrik implementering av sparsam körning

Alla vet att bra körbeteende minskar bränsleförbrukningen och utsläppen från fordonen. Men vad många inte förväntar sig är också att kostnaderna för skador och underhåll minskar om förarens arbetsmiljö är mindre stressande. En annan bonuseffekt är att personalomsättningen och sjukfrånvaron också minskar när förarna är mindre stressade på jobbet. Nu erbjuder vi en gratis förstudie för att hjälpa dig uppskatta hur mycket du kan påverka lönsamheten genom sparsam körning.

Så lyckas du med ditt projekt inom Fleet Management

Så lyckas du med ditt projekt inom Fleet Management

11 tips för framgångsrik implementering av telematiksystem i kommersiella fordon

I centrum för transportföretagets verksamhet brukar ett system för hantering av fordonsflottan och förarna vara en bra möjlighet för att förbättra produktiviteten, arbetsuppgifterna och lönsamheten.

Denna artikel syftar till att ge dig idéer och tips för att lyckas med ett telematikprojekt och för att maximera avkastningen på investeringen. Baserat på erfarenheterna från våra kundprojekt samt intervjuer med projektledare, kunder och systemanvändare, har vi sammanställt våra rekommendationer i 11 kapitel. Följer man dessa tips är möjligheten för att man skall lyckas med sitt telematikprojekt mycket större. Vi hoppas du finner artikeln läsvärd och inspirerande!

ARBETA SMARTARE MED KÖR- OCH VILOTIDER

Transportbranschen är, som alla verksamma i den vet, reglerad på många sätt. Ett område som är särskilt hårt reglerat både nationellt och på EU-nivå är förares kör- och vilotider. Reglerna kan uppfattas som komplicerade, vilket ofta leder till att överträdelser och misstag inträffar. Bryter man mot EU:s regler för kör- och vilotider straffas transportföretaget med sanktioner, oftast i form av avgifter.
Transportföretag kan dock minska antalet regelöverträdelser genom att effektivisera arbetssätt, utbilda personal och investera i passande systemstöd. I denna artikel kommer vi att kort förklara området kör- och vilotider för att sedan gå igenom hur man som transportföretag kan arbeta proaktivt för att undvika regelöverträdelser och sanktionsavgifter

Minska väntetiderna vid lastning och lossning!

Lastbilar med väntetider innan lastning eller lossning

Ett vanligt problem för transportföretag är väntetider som skapar tidsspill och i förlängningen kostar pengar. Denna väntetid uppstår ofta på plats hos kund, då föraren av någon anledning behöver vänta innan lastning eller lossning av gods kan ske. För de flesta företag med transportfordon är detta en indirekt utgift som de inte heller får full täckning för när kunden debiteras. Det finns alltså pengar att spara! I detta white paper kommer vi att förklara hur man på ett effektivt sätt kan mäta och minska de onödiga väntetider som är vanliga i branschen. Vi kommer att diskutera dels hur telematik och Fleet Management-System kan användas för att identifiera och reducera väntetider, men även andra aspekter av problemet.

5 trends in Fleet Management for 2018 and onwards

The development within Fleet Management Systems is fast and it brings continuously new possibilities. FMS is closely linked to the technological development and the automotive industry is currently in a very exciting phase. Digitialization has been going on for a while and new concepts like Big Data, Al(Artificial Intelligence) and IoT (Internet of Things) begin to be explored further in practice. For those who work with, and are in charge of, transports and logistics, it can be difficult to stay updated on all new trends and technologies. This e-book is created for those who are curious about some of the key trends within FMS and mobility. In this article we present five important trends within FMS 2018 and beyond.

Senaste trenderna inom Fleet Management och mobilitet: -Så arbetar du smartare och mer effektivt

Följ de senaste trenderna inom Fleet Management och mobilitet

Fleet Management är starkt kopplat till den tekniska utvecklingen och fordonsbranschen och är just nu i en väldigt spännande fas. Digitaliseringen har pågått ett tag men är på intet sätt över, samtidigt som begrepp som Big Data, AI (Artificiell Intelligens) och Internet of Things (IoT) börja utforskas ytterligare i praktiken. Vi har skrivit en rapport som är skapad för dig som är nyfiken på några av de viktigaste trenderna inom FMS och mobilitet. I artikeln presenteras fem, enligt oss, viktiga trender inom FMS under år 2018 och framåt.

Effektivisering av verksamheten i transportföretag med hjälp av IT

En kartläggning av hur lönsamheten kan förbättras inom 8 områden genom införande av ett Fleet Management System. Detta white paper har tagits fram i samarbete mellan Vehco och Esbjörn Börjeson.

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system