Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in vårens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 14-15 maj

Anmäl er här!

Varför är en kommunikationsstrategi avgörande för ditt projekt inom Sparsam Körning – och hur bör den utformas?

IT-Strategi

Framgången för din Sparsam Körning beror helt på din kommunikationsstrategi. En positiv och välkonstruerad kommunikation kommer att engagera dina anställda. De första stegen i förberedelserna är alltid viktiga. Innan du startar ditt projekt inom Sparsam Körning bör du fundera över att eventuellt diskutera projektet med olika roller i företaget. Prata med dina olika avdelningar och använd denna möjlighet för att upptäcka möjliga problem. Genom att be de anställda om råd om att definiera mål kan du till exempel aktivt engagera dem och säkerställa deras engagemang.

 Anta en tydlig och konsekvent kommunikation. I överensstämmelse med företagets klimat och hela projektet. Om till exempel huvudmålet är att respektera miljön, se till att företaget respekterar grunderna. Hur kan du be anställda att tro på ditt projekt om du till exempel inte ens sorterar avfallet?

Upprätta en tydlig kommunikationsplan med åtgärder avsedda för förare, chefer, partners och pressen. Syftet är att säkerställa regelbundenheten i kommunikationen och dess framgång. Tidpunkten är viktig eftersom den ibland kan vara förödande. Föreställ dig att en artikel visas i pressen innan den interna lanseringen av Sparsam Körning. Detta kan misstolkas internt. 

”Vi lanserade ett frivilligt program inom Sparsam Körning. Varje förare får en månadsrapport tillsammans med sin lönesedel med information om sin körstil. Dessa (automatiska) rapporter innehåller punkter att förbättra, till exempel användning av bromsar. Att se faktainformation hjälper dem att bli medvetna om deras körstil. Detta är ett första steg. ”

Delphine BLIN, transportassistent, Ambroise Bouvier (FR)

ecodriving-competition-vehco

Bild: Exempel på hur resultat kan kommuniceras genom att visa poängen för lagen i fikarummet

Din kommunikation kan vara mycket enkel och använda flera olika medier. Du kan välja att visa poäng för dina lag i fikarummet. Skicka nyhetsbrev varje månad eller skapa en Facebook-sida. Använd snabbmeddelandefunktionen i Fleet Management-systemet för att kommunicera med förarna. Du kan också välja att visa upp de bästa förarna för resten av företaget. Det viktiga är att kommunicera regelbundet och positivt.

Fira början av projektet och viktiga milstolpar! Även om det inte är med stor pomp, organisera en start av projektet för att nå alla anställda och göra det till ett riktigt företagsprojekt. Vid lanseringen är presentationen av projektet av största vikt. Hjälp de anställda att förstå det, övertyga dem om dess fördelar och skapa en känsla av tillhörighet. Ge mening till de övergripande mål du har satt, kommunicera positivt och tydligt presentera den roll som förväntas av alla.

Som redan nämnts måste din kommunikation av din Sparsam Körning baseras på objektiva indikatorer. Använd siffror för att förbli objektiv, sätta mål och visa prestationer. För en tydlig kommunikation, dela diagnostik och mängd förbrukning och andra kriterier på individuell och kollektiv nivå. Det är enkelt eftersom du har samlat alla denna data för att göra din första revision. Förklara i alla fall tydligt indikatorerna och dina förväntningar för varje förare.

Om möjligt, dela in förarna i flera grupper och låt grupperna konkurrera mot varandra. Kampandan är ofta ett mycket effektivt sätt att få förarna att prestera.

”Vi beslutade snabbt att göra Sparsam Körning till en tävling mellan depåerna, det är nyckeln till allt! Tanken är att skapa en konkurrensanda. Vi placerade förarna i olika grupper och presenterade resultaten både på gruppnivå och individuellt. Grupperna består av våra egna förare och förare från våra pilotföretag. Genom att lyckas med att skapa en stark konkurrensanda vill ingen bli den sämsta eftersom det då är pinsamt att vara den föraren! Alla vill vinna!

Fredrik Lotzner, lagledare för förare / fordon, Dagab Backa

 

 

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system