Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in höstens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 23-24 sept

Anmäl er här!

Väntetider - en onödig utgift!

Transport och IT

Alla verksamma inom transport- och logistikbranschen är medvetna om vikten av att arbeta effektivt, avseende både tid och pengar. Att konstant behöva pressa marginalerna kan skapa frustration, inte minst om det känns som att man har gjort allt som är möjligt för att arbeta så effektivt som möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att kontinuerligt utvärdera arbetssätt och verksamhetens delar för att fortsätta arbeta så smart och kostnadseffektivt som möjligt. I praktiken handlar det om att identifiera problem, analysera dessa och sedan åtgärda på bästa sätt.

Åkeriet JLG Transport i Frankrike använder fordonsdatorer från Vehco

Lastbilar hos JLG Transport i Frankrike som har installerat system för Fleet Management från Vehco.

Ett vanligt problem för transportföretag är väntetider som skapar tidsspill och kostar i förlängningen pengar. Denna väntetid uppstår ofta på plats hos kund, då föraren av någon anledning behöver vänta innan lastning eller lossning av gods kan ske. Även om inte denna väntan i sig är lång blir det, om man slår ut det över en månad, en hel del tid som kostar mycket pengar. För de flesta företag med transportfordon är detta en indirekt utgift som de inte heller får full täckning för när kunden debiteras. Det finns alltså pengar att spara.

"Om vi inte skulle ha några väntetider över huvud taget skulle vi spara ungefär 100 000 kr varje månad."

- Laurent Le Gal, JLG Transport (Frankrike)

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system