Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in vårens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 14-15 maj

Anmäl er här!

Vad har Sparsam Körning för effekt - vad är de största fördelarna?

IT-Strategi

Baserat på erfarenheter och utfall från hundratals projekt inom Sparsam Körning, där ordentliga program för Sparsam Körning har implementerats, ser Vehco att dessa satsningar kan ha följande fördelar. 

  • Upp till 15% bränslebesparing och CO2-utsläpp.
  • 8% mindre underhåll tack vare en jämnare körning och mindre slitage.
  • 15% minskning av olyckor.
  • Det är ett tillvägagångssätt som ofta också skapar ett bättre socialt klimat med mindre stress vilket leder till lägre personalomsättning och mindre sjukfrånvaro.
  • Det kan fungera som ett verktyg för individuell valorisering.
  • Och slutligen, Sparsam Körning skulle också vara ett sätt att förbättra komforten för förare, som är mer kontrollerade, mindre trötta och återfår glädjen att köra.

Baserat på vår erfarenhet så ligger nyckeln till bra management i satsningar inom Sparsam Körning i 6 områden som du kan läsa om här bland våra bloggartiklar. Se förslag på artiklar här till höger.

 

 

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system