Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in vårens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 14-15 maj

Anmäl er här!

Underlätta för kunderna att minska väntetiderna vid lastning och lossning

Transport och IT

Det finns många olika anledningar till att föraren behöver vänta innan lastning eller lossning av gods kan ske. I en undersökning som Vehco gjorde visade det sig att en av de vanligaste orsakerna till att väntetider uppstår är att kunden inte är förberedd på att föraren anländer. Väntetiden kan inträffa genom köbildning eller att personal som ska ta emot transporten inte finns på plats. Ibland kan köer uppstå för att flera fordon från samma transportör försöker lasta eller lossa samtidigt. I dessa fall ligger framförallt problemet hos trafikledningen som bör säkerställa att detta undviks.

För att minska väntetiderna är en effektiv åtgärd att avisera ankomst till kund i förväg för att kunden ska hinna vara väl förberedd när föraren anländer. När Vehco frågade företag i branschen vad de gjort för att reducera onödiga väntetider var just föravisering av ankomst det vanligaste svaret. Hur föraren aviserar ankomst i förväg varierar. Vissa företag svarade att föraren ringer till kund innan, medan andra använde sitt Fleet Management-System för att automatiskt meddela kund om att föraren snart anländer.

Vehco hjälper transportbolagens kunder att vara väl förberedda inför lastning och lossning

Ett sätt att använda Fleet Management-Systemet för att avisera förarens ankomst i förväg är att skapa fördefinierade geografiska områden. I Vehcos system heter denna funktion Geofence.. Områdena kan konfigureras så att de utlöser en reaktion när ett fordon åker in i eller ut från området. Exempelvis kan kunden direkt och automatiskt bli meddelad att ett fordon åker in i området. Eftersom man själv kan bestämma precis hur stort ett geofence ska vara och vilken form det ska vara kan man enkelt räkna ut hur lång tid det tar från att fordonet åker in i området till att fordonet är framme hos kunden. På så sätt reducerar man risken för väntetider markant.

RL-Trans använder Vehco för att reducera väntetiderna

Vi har under en tid testat Geofence och det fungerade bra. Nu arbetar vi med att börja arbeta med funktionen på större skala med våra kunder.
– Mathias Lindedahl, IT-Chef, RL Trans (Finland)

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system