Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in höstens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 23-24 sept

Anmäl er här!

Trend 5: Framgångsrika transportföretag blir alltmer datadrivna

Transport och IT

Transportbolag står på tröskeln till en än mer omfattande digitalisering. Begrepp som Big Data, AI (Artificiell Intelligens) och Internet of Things (IoT) kommer att förekomma allt oftare inom branschen.

När det gäller Big Data kommer det att bli viktigt att lära sig att utnyttja de stora mängder data som kan genereras från ett FMS för att få fram kraftfulla beslutsunderlag. Företag som tidigt blir ”data drivna”, dvs som utnyttjar sin faktiska data och anpassar verksamheten efter den, kommer att ha ett stort försprång jämfört med de bolag som fattar beslut baserat på magkänsla. Ett exempel kan vara att automatiskt samla in data från verksamheten (t ex km-produktion, körbeteende, bränsleförbrukning, väntetid, tomkörning, orderstatistik) och generera avvikelserapporter där man kan identifiera lågpresterande fordon/förare, tidstjuvar i verksamheten, kunder men långa väntetider, fordon med onormal förbrukning etc.

Vehco Big Data

 IoT är ett begrepp som används för att förklara hur fler och fler enheter i framtiden kommer att bli uppkopplade och kunna prata med varandra. Det kan handla om telefoner, gods, fordon och sensorer inuti lastutrymmen. Att fordonet, förarens mobiltelefon/surfplatta och transportledningens dator har tillgång till samma system och data är ett exempel på detta.

Dagens FMS är framtidssäkrade i olika utsträckning. De ledande systemen satsar på öppenhet och att separera livscykeln för själva fordonsdatorn från den enhet/skärm som föraren använder. På så sätt kan föraren hela tiden erbjudas en skärm med ett modernt användargränssnitt som ligger i samma fas som de senaste konsumentprodukterna (som driver utvecklingen av gränssnitt mellan människa-maskin). Fordonsdatorn kan oftast tillåtas att ha en längre livscykel, och genom kontinuerliga uppdateringar kan den ”överleva” 2-3 ”skärmgenerationer”. I vissa fall kan fordonsdatorn även vara utrustad med funktioner som är redo att användas i framtiden (när övrig teknik tillåter det). I branschen pågår ett standardiseringsarbete där fordonstillverkarna erbjuder data från fordonet via ”molnet” (rFMS = Remote FMS) i stället för att man installerar en fordonsdator. rFMS har dock ännu inte inneburit någon stor förändring för branschen då standarden innebär att data via rFMS har en inbyggd fördröjning på 15 min samt att prislappen som fordonstillverkarna satt för datan varit hög.

Så funkar Vehco

Genom att investera i ett framtids-säkrat system kan du undvika att ditt system blir omodernt och daterat. Med dagens snabba teknikutveckling är det viktigt att säkerställa att ditt nuvarande system också kommer att hänga med in i framtiden.

"Vi har haft använt samma FMS sedan 2010 och mjukvaran har utvecklats kontinuerligt. Det som är extra bra med Vehco är att vi har framfört önskemål om förändringar och funktioner i programmen som faktiskt också har implementerats." – Vehco-kund i Sverige

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system