Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in höstens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 23-24 sept

Anmäl er här!

Tre smarta sätt att mäta väntetiderna!

Transport och IT

Registrera väntetider smidigt genom Geofence (geografiska områden)

Vissa Fleet Management-System, däribland Vehcos, har funktionen att kunna skapa virtuella geografiska områden på en karta. I Vehcos system heter denna funktion Geofence. Funktionen låter ert företag skapa områden i vilken form som helst på en karta. När ett fordon med Vehco åker in eller ut ur området registreras detta i systemet. Eftersom man själv bestämmer områdets storlek kan man räkna ut hur lång tid det ska ta från att fordonet åker in i det geografiska området till dess att fordonet lämnar området. Ofta placerar man ett sådant geografiskt område precis runt lastningsområdet hos kund. Det är då viktigt att ha en tydligt avsatt tid för lossning och lastning så att man kan bryta ut vad som är väntetid.

Reduce the waiting times with Vehco Geofencing

Att mäta väntetider med hjälp av geografiska områden är ett smidigt arbetssätt om man inte tidigare har registrerat väntetider alls. Detta alternativ kräver inte något förändrat arbetssätt för föraren och efter att ha satt upp de geografiska områdena registreras datan automatiskt. Problem med detta sätt att mäta väntetider kan uppstå då det tar för lång tid för föraren inne på området, men då detta inte är väntetid.

– Geofence är ju den enklaste funktionen att mäta väntetider med eftersom allting sker automatiskt efter att ha satt upp de olika områdena på kartan. Det passar bra för mindre åkerier. – Magnus Gunnergård, Vehco

Förfinad uppföljning av väntetider genom aktivitetstjänst

Föraren kan också själv registrera väntetider direkt på sin fasta skärm i fordonet eller på en bärbar enhet med Android-operativsystem som en surfplatta eller mobiltelefon. När föraren rullar in på lastningsområdet kan hen smidigt använda funktionen Aktiviteter för att registrera väntetid. Funktionen används för att registrera många olika typer av aktiviteter, varav väntetid är en av dessa. Om det skulle vara kö när föraren anländer till kund väljer föraren i systemet att börja registrera väntetid. När föraren är framme med sitt fordon för att lasta eller lossa gods hos kund avslutar föraren aktiviteten och väntetiden sparas i systemet. Informationen görs också direkt tillgänglig för transportledningen.

Vehco med registering av väntetider

Att låta föraren registrera väntetiderna ställer högre krav på förarna än Geofencing, men ger bättre resultat. Det gör att ni kan lita på att registrerad väntetid faktiskt är väntetid, samtidigt som det kräver av föraren att klicka på skärmen när väntetid startar och igen då väntetiden avslutas.

– Vi registrerar våra väntetider i Vehcos system med hjälp av funktionen Aktiviteter. Det är ett smidigt arbetssätt och gör det också enklare för oss att fakturera våra kunder för onödig väntetid.  – Mathias Lindedahl, RL Trans (Finland)

Registrering av väntetider genom koppling till TMS

För ett större företag, med fler fordon och förare, har man ofta ett transportledningssystem på plats. I Vehcos system erbjuds funktionerna Orderhantering och Uppdragshantering. Via dessa tjänster skickas uppdragen ut till förarna direkt från transportledningssystemet. Föraren uppdaterar uppdragets status kontinuerligt och markerar det slutligen som slutfört. Funktionerna används för att registrera väntetider genom att föraren registrerar exempelvis när fordon anländer hos kund och när fordonet lämnar.

Registreringen av väntetider i Orderhantering och Uppdragshantering fungerar på liknande sätt som funktionen Aktiviteter. Den stora skillnaden är integrationen med transportledningssystemet. Eftersom transportledningssystemet i sig är integrerat med ett ekonomisystem kan man enkelt ta med väntetid direkt i fakturering av kunden, med all information samlat på ett ställe.

– Att använda Uppdragshantering för att mäta väntetider har klara fördelar, men är främst användbart för större företag som har ett transportledningssystem kopplat till ett ekonomisystem. – Magnus Gunnergård, Vehco

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system