Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Nästa webbinarium 29 jan kl 10:00

Vill du attrahera de bästa förarna?

Anmäl er här!

Se till att utbildningen av ditt nya system för Fleet Management är användarcentrerad

IT-Strategi

I Vehcos undersökning där 64 transportbolag intervjuades, visade det sig att 28% av transportörerna anser att utbildning är den viktigaste framgångsfaktorn när det gäller att lyckas med implementeringen av ett TMS. Det verkar uppenbart att användarna måste ha kunskap för att kunna hantera sin nya lösning.

 

Konkret och användarcentrerad utbildning

Säkerställ att konkret och användarcentrerad utbildning genomförs för att ”avmystifiera” programvaran eller förarnas applikation i fordonen. På så sätt, när systemet rullas ut, kommer medarbetarna att vara redo, och inte vara rädda att använda sitt nya verktyg.
Föraren har nu en skärm i hytten som visar färdvägen, uppdragen eller visar  meddelanden från transportledarna. Hen drar också nytta av ett navigations och tidshanteringsverktyg. Normalt är Android-gränssnittet generellt sett mycket intuitivt tack vare användningen av ikoner och menyer som ofta liknar användandet i moderna telefoner och surfplattor. Utbildning i det nya verktyget (Digital signatur, Leveransbevis,

Meddelanden, Lastbilnavigering, Sparsam körning, kör- och vilotider etc.) kommer alltid att vara nyttigt. Framför allt måste föraren förstå hur systemet fungerar. Vad betyder popup meddelandet när föraren kör in i ett område med ”geografiska staket” (Geofence)? Vad ska föraren göra om hen får en varning avseende överträdelse av körtid? Ge föraren kunskap så att hen vet hur systemet skall användas i olika situationer, då blir effekterna av det nya systemet betydligt bättre!

 

Genomför gärna uppföljning på utbilningen

Oftast är det fördelaktigt att genomföra en uppföljning efter att systemet använts ett tag. Användarna har då i många fall samlat på sig frågor och önskemål som ytterligare kan öka värdet av systemet i verksamheten. Uppföljningen kan ju genomföras i samband med att man ändå samlar förarna, exempelvis i samband med företagsinformation, YKB-utbildning eller liknande.

Vad det gäller utbildning av kontorsanvändare, rekommenderar vi att man planerar en snabb introduktion till systemet så snart som det första fordonet är installerat. Transportledare kommer att kunna spåra fordonen direkt online och bli bekant med programvaran. Under ett andra utbildningstillfälle, en till två veckor senare, har de i regel samlat på sig frågor och idéer, vilket brukar göra utbildningen effektiv och givande.

De brukar på detta sätt snabbt och intuitivt komma in i systemet och få bra förståelse för en stor del av funktionaliteten och på så sätt ta ägande av lösningen. Diskussionen under utbildningen kommer då att vara mer produktiv, man kan ta itu med konkreta frågor som illustreras med faktiska data från den aktuella flottan som samlats in under den första fasen.

Vi rekommenderar sedan att man organiserar ytterligare en session 1–2 månader senare och sedan regelbundet erbjuder utbildningstillfällen för att användarna skall hålla sig uppdaterade med nya releaser och funktionella moduler som eventuellt driftsätts allt efter hand.

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system