Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in höstens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 23-24 sept

Anmäl er här!

Så lyckas du med ditt projekt inom Fleet Management

Felmeddelande

Notice: unserialize(): Error at offset 4 of 4 bytes in variable_initialize() (line 1189 of /home/vehcogro/public_html/includes/bootstrap.inc).
Transport och IT

Tips 1: Utse en dedikerad projektledare till ditt projekt inom Fleet Management!

I centrum för transportföretagets verksamhet är ett system för hantering av fordonsflottan och förarna en bra möjlighet för att förbättra produktiviteten, arbetsuppgifterna och lönsamheten. Först och främst är det en fråga om att ändra vanor och rutiner hos de anställda
vid företaget. Motstånd mot förändring är vanligt och det gäller därför att sälja in idén och förankra den hos medarbetarna för att säkerställa en snabb avkastning på investeringen. Projektets tekniska och utspridda karaktär, i fordon och inom företaget i stort, komplicerar projektets natur. FMS integreras ofta med transportbolagets övriga ledningssystem, såsom exempelvis system för Transportledning (TMS), Affärsinformation
(ERP) och Personaladministration (HR) och dessa integrationer är i vissa fall ganska komplicerade. Dessutom krävs det ju att man får ta fordonen ur drift i de fall att man väljer att installera fordonsdatorer, med en uppenbar inverkan på produktiviteten.

Många fördelar med att ha en dedikerad projektledare

Utnämn en dedikerad expert för att leda och samordna hela telematikprojektet! Projektledaren bör få befogenhet att gå igenom och undersöka den befintliga lösningen inom bolagets olika avdelningar, analysera dess funktionalitet och eventuellt ifrågasätta interna processer eller funktioner som kanske inte någon använder längre. Ibland använder transportföretag en extern konsult  för att utföra denna roll. Fördelen med detta är att få en neutral persons perspektiv.

Färdigheter hos en projektledare för Fleet Management

I många fall är det ofta IT-chefen eller verksamhetschefen (Operation Manager) som brukar hanterar projekten. Det beror givetvis på dina interna resurser. Det är oftast en fördel om projektledaren är en framtida användare av lösningen; hen kommer då att vara mer kopplad till företagets dagliga verklighet.

Att utse en övergripande kontaktperson för hela projektet betyder också att man säkerställer att någon har en total översikt över hela projektet. Projektledaren kommer då att ha all information till hands för att fatta beslut, kunna förstå allas behov och hen kommer även bättre kunna presentera den nya lösningen till de olika användargrupperna. Ett väl organiserat projekt fungerar bättre, har färre problem och blir oftast bättre accepterat av medarbetarna.

 

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system