Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in vårens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 14-15 maj

Anmäl er här!

Planera noga och genomför driftsättningen av ditt system för Fleet Management snabbt om möjligt

IT-Strategi

Noggrann planering av installation och driftsättning

Ta dig tid att planera installationsprocessen. Korrekt samordning av installation i fordon och konfiguration/driftsättning av systemet centralt är avgörande. Du sparar tid och undviker onödigt stillastående av fordonen. Gör en lista över alla fordon och var noga med att hålla verkstaden och verksamheten välinformerad om installationsschemat. Se till att diagnos genomförs i samband med installation i fordonen så att man är säker på att fordonsdatorerna fungerar som de skall innan man släpper i väg dem. Man vill helst undvika att de behöver kallas in igen! På så sätt kan alla pusselbitar komma på plats med minsta ansträngning bland de anställda.

Planera driftsättningen av ditt system för fleet management noga

Snabb installation och driftsättning

Vi rekommenderar alltid en snabb installation. En kort övergångsfas mellan den gamla och den nya lösningen för att undvika störningar är oftast att föredra. Att byta från en programvara till en annan är inte idealisk. Det är bäst att minimera denna övergångsfas så mycket som möjligt. Det är till exempel ofta effektivare att använda en extern installationspartner som kan installera fordonsdatorerna på kort tid om man inte har resurserna internt. De kunder som installerar systemen fordon för fordon under lång tid tappar ofta tempo och det tar betydligt längre tid att få tillbaka avkastning på investeringen.

Genomför gärna en pilot innan full utrullning

Att utföra ett pilottest med några få fordon ger dig möjlighet att testa lösningen “live” och kontrollera att ditt val av funktioner och programvara uppfyller dina mål. För att vara effektiv, måste dina mål vara tydliga och din pilot måste baseras på en konstant utvärdering av samma parametrar. När ett företag ändrar mål 3 eller 4 gånger under denna fas, blir piloten sällan lyckad.

Genomför gärna pilot vid projekt för fleet management

 

Dela gärna upp projektet i flera delprojekt inom större organisationer

Underskatta inte komplexiteten att installera systemet på ett mycket stort antal fordon på en gång. Det blir snabbt komplicerat. För större organisationer är det därför ofta rekommenderat att dela upp projektet i flera delprojekt, exempelvis ett dotterbolag i taget. Vissa företag rullar även ut funktionalitet steg för steg. Detta är särskilt lämpligt för att få projektet förankrat på ett smidigt sätt när man driftsätter fordonsdatorer för första gången och inget system fanns på plats tidigare. Börja exempelvis genom att driftsätta en grundläggande tjänst som Positionering och introducera tre månader senare Sparsam Körning eller orderhantering via skärmarna (via koppling till TMS). Dina fordon är ju redan utrustade och du behöver då inte samla in dem för ytterligare installation. Du kan därför rulla ut nya tjänster strukturerat och utnyttja de data som samlats in under den inledande fasen i ditt projekt.

 

Utbilda någon internt för att kunna montera/demontera/serva systemen i fordonen

Även om du använder en installationspartner för att installera dina fordonsdatorer, överväg att utbilda någon internt för att kunna montera/
demontera/serva dem i fordonen. Det är alltid användbart att ha en resurs för att kunna serva fordonsdatorerna i fordonen. Vid eventuella
problem med en fordonsdator, kan du agera självständigt och behöver inte vänta på att din installationspartner ska anlända.

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system