Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in höstens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 23-24 sept

Anmäl er här!

Optimering av förarnas kör- och vilotider samt minimerad administration av färdskrivare

Transport och IT

Inom området Kör- och vilotider gäller det att säkerställa att man som transportföretag hanterar filer från färdskrivaren och förarkortet enligt lagkraven. De legala filerna måste överföras från färdskrivare till central lagring på bestämt format i oskadat skick och de måste lagras minst 12 mån. Dessutom gäller det att göra det enkelt för förarna att proaktivt ha kontroll över sin kör- och vilotid så att de kan optimera sina körningar och när de planerar in tid för rast, dygnsvila och veckovila. I denna artikel utgår vi från att man använder digitala färdskrivare, dvs de som kom ut på marknaden från och med 2006. 

Hantering av filer från färdskrivare och förarkort

Brott mot förares Kör- och vilotider kan bli en kostsam affär. Regelverket kring Kör- och vilotider är komplicerat, vilket innebär att misstag lätt begås. Därför är det en god affär att investera i ett säkert system för att hantera och analysera filerna från färdskrivaren och förarkortet. Så här kunde man läsa i Helsingborgs Dagblad 2014. Transportstyrelsen gav då ett åkeri i Örkelljunga en sanktionsavgift på 200 000 kronor. Anledningen var att företaget bland annat inte följt förordningen om kör- och vilotider:

”Man får ju böter även om man bara överskrider körtiden med fem minuter, så ser regelverket ut. Det som har gjort att vi nu fått bättre kontroll är att vi har digitala bilar i dag. Tidigare var de analoga och man fick manuellt sätta kort i färdskrivarna. Nu sköts allt digitalt och vi kan skicka alla uppgifter i en fil på begäran”

Givetvis ligger i allas intresse att ge transportledning systemstöd för att filer från färdskrivaren skall kunna samlas in och lagras central på ett så smidigt sätt som möjligt. På samma sätt bör man erbjuda förarna en så automatisk rutin som möjligt för att kopiera över filerna från förarkortet till den centrala lagringen. Färdskrivare av generation 2, som kom ut på marknaden 2010-2011, erbjuder med vissa undantag möjligheten att kopiera filer från både färdskrivare och förarkort under färd. Detta innebär att man kan automatisera insamlingen av filerna vilket dramatiskt reducerar felkällor, minskar hanteringen och möjliggör att man kan få in kör- och vilotiderna med högre frekvens för analys och uppföljning. Detta är en stor fördel för de transportörer som kontinuerligt önskar följa upp förarnas arbetstider för optimering av verksamheten.

För tunga fordon utrustade med äldre skrivare än 2010-2011 eller man skrivare som inte möjliggör fjärrkopiering kan man exempelvis överför data med hjälp av kabel eller via manuell kopiering med USB-sticka.

När väl filerna från färdskrivare och förarkort lagrats centralt förenklas uppföljning och analys om man använder ett system för detta. På marknaden finns några olika lösningar (t ex IDHA Online, Stoneridge Optac 3) som på ett smidigt sätt gör det möjligt att övervaka att filer samlats in i tid och vilka eventuella överträdelser som gjorts. Dessa system har inbyggt stöd för gällande lagkrav (Kör- och vilotidslagen, Vägarbetstidslagen och Kontrolldirektivet) och erbjuder en mängd förar- och fordonsrapporter som gör det möjligt att i detalj följa upp verksamheten för att optimera förarnas körningar.

Översikt över förarens Kör- och vilotider i realtid

Eftersom regelverket kring Kör- och vilotider är komplicerat, och att misstag lätt begås, är det ofta en god idé att erbjuda förarna någon form av system för övervakning av sina kör- och vilotider. Syftet är att de på ett enkelt sätt i realtid skall kunna se hur länge de kan köra och optimera sina raster enligt regelverket och att förhindra påföljder och övertid.

Fordonsdatorn lagrar informationen för beräkningar enligt regelverket och varnar när man börjar närma sig överträdelser exempelvis genom att 

  • En grön färg visar att föraren är inom bestämmelserna
  • En gul färg betyder att föraren utnyttjar ett i undantag
  • En röd färg betyder ett regelbrott. Föraren får skriva in en obligatorisk förklaring

De bästa systemen är interaktiva. När föraren fått upp ett varningsmeddelande, kan föraren skriva in förklaringen till överträdelsen på det skärmtangentbord som kommer upp. Det är viktigt att transportledningen får en klar bild över situationen inom hela flottan. Leta efter ett system som sammanställer information om alla förare, alla fordon och som lätt tar fram kronologiska data.    

Fördelar med optimering av förarnas Kör- och vilotider samt minimerad administration av färdskrivaren!

  • Färre böter för brott mot Kör och vilotider
  • Lättare att ta till sig information med resultatet med grafiskt tilltalande gränssnitt.
  • Uppföljning i realtid för kontoret
  • Bättre överblick över den allmänna situationen inom flottan
  • Aktiv hjälp till föraren = nöjdare förare.

Hur då gå till väga?

Se till att dina fordon är utrustade med moderna färdskrivare som går att ”läsa av” under körning. Utrusta fordonen med ett system för automatisk nedladdning av data från färdskrivaren. Försäkra dig om att filerna lagras i en säker miljö. Använd ett modernt analysverktyg där det är enkelt att fånga upp avvikelser och regelbrott. Erbjud förarna ett pedagogiskt verktyg så att de i realtid enkelt själva kan optimera sina körningar avseende körning och vila. Se till att transportledningen har tillgång till samma data på kontoret i realtid så att de kan lägga uppdrag på förarna på ett optimalt sätt. Det ger också en möjlighet att integrera informationen vidare till planerings- eller resurshanteringssystem.

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system