Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in vårens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 14-15 maj

Anmäl er här!

Minskad bränsleförbrukning till följd av förbättrat körbeteende

Transport och IT

I vår artikelserie hur transportföretag kan effektivisera sin verksamhet med hjälp av IT skriver vi nedan om hur man genom förändrade vanor och körbeteende kan åstadkomma stora besparingar. I många fall kan endast besparingarna från det förbättrade körbeteendet betala av hela investeringen i systemet på endast ett antal månader. 

Förändrat körbeteende ger ofta 5-10% besparing av bränsleförbrukningen 

Förare har vanemönster. Dåliga vanor är dyra vanor. Vårdslös körning sliter på fordonen och ökar bränsleförbrukningen. Förare som kör illa skapar badwill åt sitt företag. Genom att analysera förares körning och återkoppla till föraren (gärna i realtid i fordonet och via månatliga rapporter i efterhand) kan beteenden ändras och ett företag sparar avsevärda summor. Erfarenheter från branschen visar att Sparsam körnig ("Eco Driving") kan reducera bränsleförbrukningen med upp till 10 %, i vssa fall ända upp till 15%.

Förare utbildas idag i Eco Driving när de tar yrkesförarbevis (YKB). Ett Fleet Management System (FMS) upprätthåller det önskade beteendet i långt efter att kursen är avslutad. Ett mobildatasystem som installerats i fordonet, ger feedback i realtid direkt till föraren via en fast installerad skärm, eller en mobil enhet, med ett användarvänligt gränssnitt. När vi intervjuade Ahola Transport i Finland, uttryckte sig Caj Björkskog så här: "Det är inget svårt. När det lyser grönt gör du rätt, när det lyser rött gör du fel”.

Uppföljning och incitament

Informationen från systemet i fordonen måste följas upp långsiktigt och sättas samman i rapporter. Endast genom att mäta man kan skapa tydliga mål och incitament för förarna. En rekommendation är att incitament ges till förarna med bäst körbeteende, inte de som kör snålast. Om man endast jämför bränsleförbrukningen mellan förarna blir det sällan rättvist då förutsättningarna sällan är likadana (last, typ av fordon, rutter mm). Däremot kan man givetvis gärna basera incitament på mängden bränsle man gemensamt sparat och sen dela på besparingen. Ahola Transport upptäckte att tio procents förbättring i förarnas Eco Driving Index (körbeteende baserat på Vehcos system) gav en besparing på ca en deciliter bränsle per mil. Skillnaden mellan de bästa och de sämsta förarna på företagets index låg på 50 procentenheter.  

Företaget valde att arbeta efter ABC-principen: Attityd, Bevis och Coaching och implementera arbetsprocesser med regelbunden uppföljning. Det hela går ut på att erbjuda rättvisa incitament eller bonus för gott körbeteende och gärna ha lekfulla tävlingar inom företaget där de bästa förarna tydligt lyfts fram. Detta ger bra eko i organisationen!

Positivt med Sparsam Körning

Tvärtemot vad många kanske tror, upplever de flesta förare som positivt med aktiv övervakning av körvanor. Inom ramen för en uttalad policy slipper förare känna stress över att inte uppnå tufft satta tidsmål som innebär jäktiga arbetsdagar. Det ger också en tydlig signal att belöna körbeteende snarare än endast minskad bränsleförbrukning. Bränsleförbrukning beror som sagt ofta på saker bortom förarens kontroll.

 Fördelar med Sparsam Körning

•        Minskad bränsleförbrukning

•        Lägre miljöpåverkan

•        Minimerade kostnader för underhåll

•        Högre kvalitet på dina transporter  

Vehcos rekommendationer

Vi rekommenderar att man väljer ett system för Eco Driving som är lätt att förstå för både förare och transportledning (man skall enkelt kunna förstå och härleda vad systemet räknat ut). I de flesta fall uppnår man bättre, och bestående resultat, om man erbjuder förarna ett stöd i fordonen i form av en skärm/mobil enhet där de i realtid kan följa sin körning. Generellt tror vi på incitament i form av ära för dem som förbättrar sig mest samt att företag och förare delar på det bränsle man gemensamt sparar. Vidare bör man använda systemet i den regelbundna uppföljningen av förarnas prestationer, gärna med tydliga och personliga rapporter där mankan se hur man ligger till jämfört med övriga förare (avidentifierade). Behåll också gärna initiativet från nyexaminerade förare som fått utbildning i Eco Driving via YKB.

 

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system