Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in vårens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 14-15 maj

Anmäl er här!

Involvera hela företaget i projektet för Sparsam Körning

IT-Strategi

Om du överväger att driva här typen av projekt i ditt företag är det viktigt att ta ett kliv tillbaka och säkerställa att du angriper denna utmaning på ett omfattande och heltäckande sätt. Detta projekt berör inte bara förare. Det är ett projekt som kommer att påverka många av avdelningarna och tjänsterna i företaget.

Naturligtvis kommer ekonomiavdelningen att vara involverad (det är ju trots allt ett projekt med syfte att spara bränsle) såväl som avdelningen för Fleet Management eftersom projektet kan leda till investeringar i fordon med mindre miljöpåverkan. Transportledningsavdelningen spelar en nyckelroll för att se till att onödiga kilometer och tomma kilometer undviks och att leveransplanerna är välplanerade och inte för knappa.

”Jag hade tre månader på mig att bevisa att vi kunde minska bränsleförbrukningen. Nu verkar det som om vi kommer att spara mer än 6 MSEK! ”

Mattias Vilgfors, projektledare, Götene Kyltransporter

 Även underhållsavdelningen berörs eftersom den naturligtvis måste se till att däcken alltid är korrekt fyllda för att begränsa förbrukningen och att regelbundna revideringar av fordonen görs. Slutligen måste ledningsgruppen vara engagerad, helst på en personlig nivå. Om verkställande direktören och finansdirektören inte är uppmärksamma kommer projektets inverkan att begränsas.

Från början är det därför mycket viktigt att du närmar dig Sparsam Körning som ett globalt företagsprojekt. Låt alla vara medvetna om projektet och integrera dess krav i deras arbetsmetoder för att förarna ska uppnå bra resultat.

TransportManager01

 ”Ursprungligen var jag nervös över att jag skulle vara den enda som skulle leverera avkastningen och bevisa fördelarna. Nu visar det sig att det finns många människor i vår organisation som drar nytta av systemet, så jag känner inte trycket längre! ”

Allan HVIDBERG, Logistic Manager, AB Catering (DK)

Det bidrar också till mycket positivt vad gäller motivation. Tack vare god intern kommunikation kan en anställd inom ekonomi till exempel gratulera en förare. Dessa små saker skapar en stöttande och strävsam atmosfär och är kraftfulla. Ledningen måste uppmuntra processen och göra den till en del av personlig motivation. Detta är en nyckelfaktor eftersom exemplifiering är viktigt.

truckdriver01

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system