Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in vårens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 14-15 maj

Anmäl er här!

Informera och förankra projektet bland förarna

IT-Strategi

Genomförandet av en FMS-projekt påverkar en majoritet av företagets avdelningar, speciellt om ett komplett FMS är implementerat. Det dagliga arbetet för förare och transportledare förändras givetvis, men de förändrade informationsflödena och den utökade insamlingen av data från förare och fordon påverkar också löneavdelningen, verkstaden, ledningen och försäljningsavdelningen. Genom att involvera och informera dessa medarbetare från början av projektet gör man det möjligt att få deras stöd till förändringen som blir en följd av projektet. 


PRIORITERA KOMMUNIKATIONEN

Håll organisationen informerad på ett öppet och transparent sätt. Förklara målen, de förväntade fördelarna och tidsplanen för projektet och installationerna. På så sätt bör det inte komma som en överraskning för någon. Alla bör bli informerade och känna till projektet. Förvänta lite initialt motstånd eftersom många medarbetare i allmänhet ser förändring som ett hot. Tydlig information vid projektets början bidrar till att  begränsa motståndet mot förändring i senare faser.

Prioritera kommunikationen vid projekt för fleet management

Prioritera kommunikationen vid projekt för fleet management!

 

STÖD FÖRÄNDRINGEN FÖR FÖRARNA

Speciellt för förare verkar det nya systemet ofta som påträngande. Överträdelser mot kör- och vilotidsreglerna måste vara berättigade, omvägar måste kunna förklaras, de övervakas i realtid och måste vara ansvariga för sina aktiviteter. Men snart kommer de att uppskatta den ökade form av självständighet som uppnås med det nya systemet med färre (onödiga) samtal från transportledningen. De får även en mängd nya tjänster till sitt förfogande som underlättar deras arbetsdag, som exempelvis smidig rapportering av arbetstider, sparsam körning för att förbättra sitt körbeteende och minska utsläppen, digital information om köruppdragen, snabbmeddelanden, coach som pedagogiskt hjälper
dem att optimera sina kör- och vilotider och navigering direkt på pekskärmen. På så sätt blir deras arbetsuppgifter intressantare och de kan ges mer ansvar och befogenheter. 

Ett system för fleet management kan vara en bra hävstång för att förbättra statusen och värdet av förarnas jobb

Ett system för fleet management kan vara en bra hävstång för att förbättra statusen och värdet av förarnas jobb


Ett FMS kan vara en bra hävstång för att förbättra statusen och värdet av förarnas jobb. De måste nu rapportera i realtid och deras yrkeskunskaper framhävs. Vissa förare kommer snabbt att använda systemet och lägga in information som är värdefull för transportföretaget, som exempelvis kommentarer vid lastning och lossning som påverkar debiteringen till kunden, aktiviteter som skall vara lönegrundande som de utför när de inte kör, registrering av väntetider och pallsaldo, foton på skadat gods eller på fordon som kan faktureras externt, rapportering av bränsle och andra vätskor. Andra förare behöver mer tid på sig att komma igång och känner sig oroliga över hur de skall kunna hantera det
nya systemet. Återigen är bra kommunikation avgörande. Om du förväntar dig något från dem, förklara orsakerna till insamlingen av denna information. I allmänhet blir resultaten då bättre!

Ofta startar företag utrullningen av ett FMS med att några referensförare lär sig systemet och att de sedan kan hjälpa sina kollegor att använda systemet på ett bra sätt. Denna nyckelroll, som kan vara riktmärke för andra förare, bidrar ofta till mer framgångsrik driftsättning av lösningen bland förarna.

ENGAGERA LEDNINGEN

Stöd och engagemang från toppledningen och mellancheferna är också avgörande för projektets framgång. De måste vara inblandade i projektet för att säkerställa att det överensstämmer med företagets strategi, så att de kan stödja det och för att se till att medarbetarna är samarbetsvilliga och åtar sig att hjälpa till med projektet. Inblandning av ledningen visar även att projektet har prioritet och att det är viktigt för verksamheten och bolagets affärer, och det kommer då accepteras snabbare internt. Bra ledarskap och uppföljning är också viktigt när det gäller användarnas första steg för att göra det till ett standardverktyg som de använder i sin yrkesroll.

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system