Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in höstens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 23-24 sept

Anmäl er här!

Gör en teknisk genomgång av flottan innan du börjar ditt telematikprojekt!

IT-Strategi
Transport och IT

Utvecklingen av teknik, mångfalden av fordonstyper och fabrikat, och integrationen av olika typer av system komplicerar implementeringen av telematiksystem. Så hur väl ett FMS kommer att fungera beror tyvärr ofta på de tekniska förutsättningarna i fordonen. Fjärrnedladdning av färdskrivarfiler, till exempel, är beroende av färdskrivarens version och dess anslutning till fordonets FMS-uttag/ gränssnitt. Det finns också liknande krav för tjänster som Sparsam Körning, Kör-och vilotider och Temperaturövervakning.

Innan beslut tas om att köpa ett FMS, bör en teknisk granskning av förutsättningarna  genomföras för att bekräfta genomförbarheten av projektet. Hos Vehco utför en kunnig projektledare alltid denna tekniska revision. Projektledaren kommer att kontrollera statusen på fordonsflottan genom att upprätta en fordonslista (vilka fabrikat omfattas, modelltyp, årsmodell, REG-nr mm).

Exempel på fordonslista inför utrullning av system för Fleet Management

Exempel på fordonslista inför utrullning av system för Fleet Management

Baserat på denna typ av information kan projektledaren se om några av fordonen behöver ytterligare utrustning för att fungera bra, till exempel för inkoppling mot fordonets CAN-bus/FMS-gränssnitt. Detta för att det skall vara möjligt att komma åt information från fordonet eller färdskrivaren (V1B-filer för kompatibilitet med fjärransluten nedladdning av lagliga filer eller om din planeringsprogramvara är kompatibel).

När flera aktörer är inblandade i projektet, till exempel under ett integrationsprojekt, är ett förberedande tekniskt möte med alla parter ofta en bra idé. Parterna har då möjlighet att tillsammans gå igenom hur systemen skall kommunicera och komma överens om vem som gör vad, vilka standarder som skall följas mm.

Dessutom rekommenderar vi att man alltid skriver gemensamma specifikationer för gränssnittet mellan transportledningssystemet (TMS) och FMS. Dessa specifikationer måste beskriva all information som skall skickas mellan TMS och FMS. Det är bättre att kommunicera dessa specifikationer till de två tjänsteleverantörerna så att de kan validera dem tillsammans om det är möjligt. Försäljningsargument avviker ibland från teknisk verklighet!

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system