Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in höstens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 23-24 sept

Anmäl er här!

Gör en nulägesanalys av marknaden och nuvarande lösningar och arbetssätt

IT-Strategi
Transport och IT

Genomför en nulägesanalys för att ta reda på behoven för ditt telematiklsystem

I centrum för transportföretagets verksamhet ger ett system för hantering av fordonsflottan och förarna en bra möjlighet för att förbättra produktiviteten, arbetsuppgifterna och lönsamheten. I början av projektet är det klokt att göra en nulägesanalys av marknaden, den interna systemmiljön, nuvarande system, användarnas åsikter och vilka verktyg som kollegorna använder i övrigt.

Marknaden

Är du inte helt nöjd med din nuvarande telematiklösning? Innan beslut tas att byta ut systemet kan det vara fördelaktigt att göra en liten analys av marknaden. Analysen kommer att hjälpa dig att identifiera olika aktörer.Ni kan då i god tid kontakta dem och objektivt bedöma om ett leverantörsbyte kommer att göra det möjligt att du får en lösning som bättre passar dina behov.

Den interna miljön

Fordonsdatorer är ofta bara en komponent i ett komplext system. Glöm inte att ta hänsyn till alla aspekter av din nuvarande lösning; funktionerna som används av transportledarna, transportledningssystemet (om ett sådant används), fordonsdatorerna, andra integrerade system och de tjänster som används av förarna i skärmarna i fordonen. Identifiera uppgifter och processer som överlappar varandra, där samma information anges flera gånger och som slösar med medarbetarnas tid. Analysera även alla pappersbaserade dokument som används för att hantera den dagliga verksamheten. De kan avslöja fel eller brister i nuvarande programvara.

Nulägesanalys av system för Fleet Management

Den nuvarande lösningen

Det är också viktigt att analysera den befintliga lösningen (om det finns en sådan). Användare brukar inte fullt ut utnyttja alla funktioner i en programvara. Så det kan ibland verka som det saknas funktioner, men som i själva verket ändå finns. Genom att lista dem alla, får du en objektiv bild av den nuvarande lösningen.

Användarnas åsikter

För att bedöma dina behov är det en bra idé att intervjua olika kategorier av personer som använder telematiksystemet i företaget:  transportledarna förstås, men också den som hanterar arbetstider och löner, fordonsunderhåll, ekonomiavdelningen för nyckeltal och förare. Deras åsikt om befintlig programvara och dess brister gör att du kan bedöma de verkliga behoven för ditt företag.

Vilka övriga verktyg används idag?

Även om du inte har en Fleet Management-lösning idag, försumma inte detta steg! Dina kollegor använder förmodligen olika verktyg för att kompensera avsaknaden av ett system. Oavsett om det är kalkylblad, formulär, checklistor eller liknande; lista dem och notera deras syfte. Ditt jobb kommer att vara att erbjuda ett alternativ till dessa verktyg. 

Klas Johansson intygar vikten av att förstå systemet innan man börjar implementera det

 

Summering

Med denna analys av marknaden, användarnas åsikter och informationen om ditt nuvarande system, kommer du att ha all information till hands för attföreställa dig vad som skulle vara “Den idealiska lösningen” för företaget. Återigen, om du inte har kompetensen i företaget, kan det vara värt att använda en extern teknisk expert eller konsult för en bra analys av dina behov.

Ju mer ett transportföretag vill optimera sin verksamhet, desto fler IT-verktyg brukar dess användare ha behov. Vissa glömmer att alla
dessa program måste kommunicera för att man bara ska behöva knappa in informationen en gång. à Vissa glömmer att alla dessa program
måste kommunicera för att man ska slippa skriva in informationen flera gånger. Det är också vanligt att bolag över tiden, med förvärv och
omorganisationer, har fått en mängd olika verktyg och system som inte kunnat integreras.

Om du befinner dig i denna situation, gör en lista över alla verktyg, utan att glömma Excel-kalkylarken som har upprättas av kollegor för att
lösa deras uppgifter. Rita sedan en karta över dina system för att bättre förstå alla informationsflöden i företaget. Genom att få en bra överblick
kan du sedan se vilka system som gör vad och var eventuella överlapp finns. Detta ger dig en bra bild över var och hur du kan optimera dina
system (vilka behövs, vad kan tas över av andra) och vad ett eventuellt nytt system bör klara av.

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system