Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in vårens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 14-15 maj

Anmäl er här!

Dramatisk förbättring inom sparsam körning av Götene Kyltransporter (GKT)

Transport och IT

På bara några månader har det svenska transportföretaget Götene Kyltransporter (GKT) gjort stora förbättringar inom Sparsam Körning. Imponerad av bolagets starka resultat, har vi gjort en intervju med föraren Mattias Vilgfors, som nu arbetar som projektledare för att förbättra körbeteendet hos GKT.

Mattias Vilgors hos GKT som sparar mycket bränsle med hjälp av Vehco

Mattias Vilgors, Projektledare Sparsam Körning, Götene Kyltransporter

Hur började du?

Jag frågade ledningen om jag kunde spendera några månader för att arbeta med sparsam körning för att förbättra körbeteendet. Jag hade sett att vårt index för sparsam körning inte hade förbättrats på länge, och jag trodde det fanns utrymme för förbättringar.

Min utgångspunkt var att vi borde kunna spara minst 1 dl diesel per lastbil för varje mil för våra drygt 100 lastbilar. Vad skulle det innebära? Jag kom fram till att det skulle resultera i 3 MSEK lägre bränslekostnader per år för bolaget! Baserat på den enkla matematiken godkände ledningen Mattias önskemål om att få dra igång projektet. Hans chef berättade för honom att han hade 3 månader på sig att bevisa att det är möjligt att förbättra körbeteendet och minska bränsleförbrukningen.

Fick du några instruktioner från din chef?

Nej, jag var fri att göra som jag ville, och jag kunde själv skapa en plan efter eget huvud.

Vad var planen?

Jag ville först undersöka bränsleförbrukningen hos olika förare för att veta var jag skulle börja. Vi måste jämföra äpplen med äpplen, och det betyder att jag ville titta på förare som kör liknande fordon på samma sträckor. Det måste vara en rättvis jämförelse! Det var då jag hittade skillnader. Jag fann exempelvis förare som kör under samma förutsättningar där bränsleförbrukningen skiljer sig 5 dl per mil. Det var där jag ville fokusera!

Så min arbetsmodell var att placera förare med liknande fordon, förhållanden och rutter i samma grupper. Vi har organiserat våra förare så att tre förare normalt kör samma fordon och rutter och då kunde jag jämföra dem.

Sedan började jag analysera den genomsnittliga förbrukningen och förbrukningen vid tomgång. Jag fokuserade på de förare där jag såg stora skillnader i förbrukningen. För att snabbt hitta de största avvikelserna vände jag vår rankinglista avseende indexet för sparsam körning upp och ner! Låt oss fokusera på förarna med den bästa förbättringspotentialen!

Vi har totalt 250–270 förare, så det är många som omfatta. Även de bästa förarna har varit intresserade av att förbättra sig. Jag blev förvånad över det! Jag förväntade mig att förarna skulle vara negativa och inte så intresserade, men till min förvåning har 95% av förarna varit positiva till projektet. Och vi har inte definierat någon bonus än! Jag är också förvånad över att förarna har varit så intresserade att spara utsläppen och är genuint intresserade av att rädda miljön. De vet att vi kan minska utsläppen med hundratals ton om vi lyckas!

En av de skickliga förarna hos GKT som använder Vehco Fleet Management

En av de skickliga förarna på GKT

Hur kommunicerade du?

Vi använder Facebook, snabbmeddelandetjänsten i Vehco-systemet och vår egen GKT- app (som anställda kan ladda ned). Det intressanta är att endast genom att jag började kommunicera om vårt projekt inom sparsam körning så började förarna att köra mer sparsamt. Och vi kunde direkt se det i graferna som visar indexet för sparsam körning. Kurvan förändrades, från horisontell linje till en kurva som pekade uppåt!

Sedan gick jag ut och träffade förarna och presenterade hur endast det ökade fokuset på sparsam körning hade förbättrat indexet. Vi blev verkligen glada att se hur resultaten snabb förbättrades! Under hela projektet har jag bara kommunicerat på ett positivt sätt, ingen kritik, bara inspirerande ord. Jag tycker att det är viktigt att ingen ska känna någon skuld om hans / hennes prestation inte är så bra. När jag är i kontakt med förarna brukar jag titta på deras nuvarande status och vad som kan göras för att förbättra poängen. Jag har meddelat att endast 1 dl sparad diesel per mil kommer att spara företaget 3 MSEK per år. Och det har inspirerat förarna.

 Använder du någon bonus?

Inte än, men kanske senare. Hittills har vi aldrig lovat någon bonus, bara talat om möjligheterna!

Vilka är dina erfarenheter hittills?

Många förare kommer till mig och frågar; vad ska jag göra för att spara bränsle? Det har förvånat mig att även erfarna förare som har bra körbeteende vill veta mer. Ofta har jag då gått ut till lastbilen tillsammans med förarna och förklarat hur man gör för att köra mer miljövänligt. Jag har inte kört med förarna än, men det kommer jag troligen att göra senare. Jag har försökt vara så positiv och öppen som möjligt och skrattat mycket med förarna. Jag tycker att det är mycket bättre att skapa en avslappnad relation än att vara för påträngande och komma med pekpinnar!

Det är självklart viktigt att veta att förare är människor, och vi är alla olika! Det har därför varit viktigt för mig att anpassa hur jag pratar med varje förare, så hen känner sig bekväm i situationen och på så sätt kunna förbättra körningen.

Ursprungligen hade vi ett företagsmål att nå ett genomsnittligt index på 63, jag tyckte det var alldeles för lågt! Vi måste utmana oss själva, så vi ökade till 70. Jag ville ha 80, men nu ser jag det som mitt jobb att få alla förare att nå 70. Om vi ​​når 70 kommer vi att vinna mycket på det! Det är roligt, och det måste vara roligt!

Bra stöd av TMG

En framgångsfaktor för projektet är att bemanningsföretaget TMG i Örebro, som förser GKT med skickliga förare, har varit mycket stödjande och professionella i projektet. Deras chefer Christer och Tommy Person har haft en mycket tydlig bild av vad de kan göra i projektet. "Kvalitet är av stor betydelse för oss, och om GKT kör ett program för sparsam körning, så är det naturligt för oss att våra förare ska vara minst lika bra som de andra förarna i GKT när det gäller att köra sparsamt. Naturligtvis är vi väldigt stolta över att de har presterat så bra.

Vad är resultaten hittills?

Vi ser att det genomsnittliga indexet för sparsam körning har förbättrats mycket, mycket mer än vad vi hade förväntat oss! Under oktober 2018 har det genomsnittliga indexet gått från 63 till över 80,1. Och då skall man veta att detta omfattar ca 250 förare. När vi analyserade bränsleförbrukningen och jämförde oktober 2017 med oktober 2018 hade vår genomsnittliga förbrukning minskat med 0,22 liter per mil vilket motsvarar 5,2%. Det innebär ett årligt sparande på mer än 6 MSEK för vårt företag! Och naturligtvis har projektet inte bara sparat bränsle, minskat slitage är viktigt men de minskade utsläppen är ännu viktigare på lång sikt.

GKT sparar bränsle genom Vehco Sparsam Körning
 

Hur ser framtiden ut?

Jag hoppas att vi kan fortsätta arbeta med det här programmet och se till att vi håller företaget över ett genomsnittligt körindex på 80. Låt oss behålla tävlingsandan!

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system