Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in vårens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 14-15 maj

Anmäl er här!

Digitala fraktsedlar förenklar uppföljningen av väntetiderna

Transport och IT

Digitaliseringen har på senare år förändrat många företag inom transport- och logistikbranschen och deras sätt att arbeta. Men teknikutvecklingen
sker i olika takt och företag har kommit olika långt i sin digitala resa. Fraktsedlar är en del av verksamheten som genomgår en digital förändring.
I nordiska länder har utvecklingen kommit längre än i övriga Europa. Digitala fraktsedlar har stora fördelar jämfört med sin fysiska motsvarighet.
Den mest självklara skillnaden är att fysiska papperslappar kan tappas bort, gå sönder och kräver manuell överföring till datorsystem.
Att gå över till digitala fraktsedlar gör det också enklare att hantera väntetider. Idag förlitar sig många åkerier fortfarande på att föraren antecknar
eventuell väntetid med penna på fraktsedeln. Detta sätt att arbeta är inte optimalt. Att ha väntetid sparad som data i Fleet Management-System gör den mer tillgänglig och pålitlig. Givetvis är denna förändring mot det digitala inte alltid lätt. Kunder kan ha åsikter om hur fraktsedlar ska hanteras och det är inte säkert att alla kunder har den tekniska möjligheten att sluta med pappersfraktsedlar. Däremot är det för åkerier en viktig aspekt av att kvantifiera och reducera väntetider.

Digitala fraktsedlar underlättar uppföljningen av transportuppdragen

"Vi använder digitala fraktsedlar. Det är smidigt att informationen kan nås åt av både kundens system och vår transportledning."

Peter Dahlqvist, Bring Cargo Inrikes (Sverige)

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system