Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Nästa webbinarium 10 juni kl 14

Så förenklar du löneadministrationen för dina förare

Anmäl er här!

Definiera företagets nuvarande och framtida behov innan du väljer system!

IT-Strategi

Vad är företagets nuvarande och framtida behov?

En bra kvalificering av behoven i företaget, som genomförs med användarnas krav i åtanke, kommer att göra det mer sannolikt att projektet blir framgångsrikt. Att kopiera den nuvarande lösningen eller använda en standardprogramvara kan bli frustrerande. Nu när du förstår hur din organisation fungerar, tack vare din analysfas, formalisera företagets behov exakt. Kom ihåg att det är din lösning som måste anpassa sig till företagets verklighet och inte tvärtom. Vilken information behöver dina transportledare och förare? Vilka egenskaper i systemet krävs? Är du överhopad av data? Är det en av dina kunder som vill att du ska använda en specifik applikation?

Definiera företagets behov för val av system för fleet mangement

Tänk på en eventuell integration av ditt FMS med andra IT-lösningar. Din prioritet måste vara att förenkla verktygen, minska administrationen och optimera logistikprocesserna. Målsättningen är att undvika dubbelarbete eller manuell åter-inmatning så mycket som möjligt, att dela åtkomst och tillåta intelligent användning av informationen i systemet.

"En kund insåg att hans Fleet Management-lösning inte var anpassad till verksamheten. Uppdrag som skickades till förare var ofullständiga och det krävdes att transportledare behövde samla in obligatoriska uppgifter per telefon. Av denna anledning hade medarbetarna inget förtroende för systemet. Källan till problemet var en dålig definition av företagets behov. Användning av en standardlösning hade gjort det dagliga arbetet för transportledarna onödigt komplicerat. Svaret på problemet var väldigt enkelt! Man höjde kraven på den information som skulle hämtas in från fältet. Genom att göra justeringar i transportledningssystemet, som sedan slog igenom i uppdragsmodulen i förarens skärm, säkerställdes att rätt information angavs direkt. Idag använder transportledarna endast telefonen för nödsituationer och all information samlas upp i transportledningssystemet, vilket ger lugn och effektivitet för både förare och transportledare."
En projektledare från Vehco

Tänkt på framtida utveckling av systemet

Försök att förutse de förändringar som ditt företag kommer att genomgå de kommande åren. Tror du att du måste skanna dokument om ett eller två år? Detta kan definiera ditt val av utrustning. Vill du kunna ta skärmarna ut ur fordonen? Välj då en mobil lösning. Ska ditt FMS göra det möjligt för förarna att använda andra typer av applikationer och lösningar? En surfplatta med öppet operativsystem (t ex Android) kan då passa bra då det låter dig installera andra applikationer i framtiden, till exempel system för elektroniska fraktdokument (e-CMR). 

Dela denna sida

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system