Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in vårens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 14-15 maj

Anmäl er här!

Coacha förarna via skärmen i fordonet

Transport och IT

Förarna har störst kontroll över sina körtider

Förarna är de som har mest kontroll över kör- och vilotiderna och det är transportföretagets ansvar att utbilda och hjälpa sina anställda. Förarna behöver coachas kontinuerligt och meddelas eventuella regeländringar. Sanningen är dock att outbildade förare är en återkommande anledning till regelöverträdelser. Att få alla förare införstådda med vikten av att följa reglerna, och konsekvenserna om företaget bryter mot dem, är något som alla transportföretag behöver ta i beaktning.

Konrad Löhwing Spedition minskar antalet regelöverträdelser med Vehco

Erbjud stöd i hytten!

Ett sätt att hjälpa förarna är att coacha dem via en skärm i fordonet med en applikation som i realtid pedagogiskt visar aktuell status avseende kör- och vilotiderna. Ett exempel på en sådan funktion är Vehcos tjänst för kör- och vilotider.
EU:s förordning kring kör- och vilotider påverkar inte föraren i det avseendet att vid regelöverträdelse är det i regel inte föraren som straffas. I ett annat avseende påverkar reglerna föraren mycket tydligt – de styr hur förarens arbetsdag är upplagd. Regelverket är delvis uppsatt för att skydda föraren och dennes arbetsmiljö. Det finns alltså anledning för både transportföretaget och förarna själva att vara införstådda med regelverket. Dessutom för att öka trafiksäkerheten på vägarna.

Vehco coachar förarna proaktivt för att minska överträdelser

Systemstöd som Vehco gör det enkelt för förarna att följa reglerna kring kör- och vilotider. Föraren ser själv i systemet hur lång tid det är kvar till nästa dygns- och veckovila. Tydliga gröna, gula och röda färger indikerar om föraren håller sig inom reglerna, utnyttjar ett undantag eller om en överträdelse inträffar. Transportledningen kan enkelt se samma information för samtliga förare. Med hjälp av meddelandefunktionen kan också transportledningen enkelt kommunicera till förarna kring kör- och vilotiderna. Dessa funktioner gör det enklare för föraren att följa reglerna och planera sin körning. Med hjälp av teknik kan föraren alltså coachas på ett pedagogiskt och tydligt sätt av både
fordonsdator och transportledning.

Upptäck överträdelser innan de inträffar!

Det är viktigt att som transportföretag investera i rätt typ av system för att hantera sina förares kör- och vilotider. Ett grundkrav bör vara att
systemet uppdateras i realtid. Det underlättar transportledning, service till kunder och innebär att man kan reagera snabbare då överträdelser
av kör- och vilotider inträffar.
Regelverket kring kör- och vilotider är komplicerat och utifrån det faktum att många förare begår misstag indikerar att det är svårt att följa till punkt och pricka. Oavsett hur kompetent personalen är, eller hur modern teknik som finns på arbetsplatsen, är den mänskliga faktorn och slumpmässiga misstag svåra att förutse. Idag kan tekniska lösningar hjälpa till att upptäcka överträdelser redan innan de inträffar. Det gör det möjligt att hålla eventuella överträdelser på en begränsad nivå.

Vehco varnar föraren för överträdelser

En förare med Vehcos system i hytten kan se hur lång körtid som kvarstår innan en rast måste tas, och när det är 15 minuter kvar visas en varning. Om föraren skulle köra för länge uppmärksammas föraren på detta genom att ett pop-up-meddelande visas och informerar om att en överträdelse sker. När detta sker behöver föraren ange en anledning till överträdelsen. På detta sätt uppmärksammas potentiella regelbrott direkt i realtid och transportledningen blir meddelad om överträdelsen. Informationen kan även användas i efterhand när förare och transportledningen går igenom de överträdelser som skett och anledningarna till dessa. Vehcos system hjälper alltså till att arbeta både preventivt kring kör- och vilotider, direkt då en överträdelse inträffar samt i efterhand.

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system