Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in höstens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 23-24 sept

Anmäl er här!

Börja mäta väntetiderna vid lastning och lossning!

Transport och IT

Det finns flera anledningar till att det är viktigt att skapa sig en uppfattning om sina förares väntetider. Till att börja med är insikter och kunskap om hur verksamheten fungerar alltid positivt. Många företag i branschen är medvetna om att de har väntetider, men ofta har de inte kvantifierat hur många timmar det faktiskt handlar om eller hur mycket de kostar företaget rent ekonomiskt. Det är först när man identifierar och kvantifierar sina väntetider som man kan göra något åt dem. I slutändan leder det till fler timmar för förarna på vägarna, istället för att stå stilla på ett lastningsområde.

Bring lastbil som använder fordonsdator från Vehco

"Väntetider är ett problem. Det är ju slöseri med tid. Men det är viktigt att hitta ett smidigt och väl fungerande arbetssätt för att effektivt kunna minska väntetiderna."

— Petter Huddén, Bring Cargo Inrikes (Sverige)

Det brukar sägas att det första steget i att lösa ett problem är bli medveten om att man har ett problem. Detta gäller även för onödiga väntetider vid lastning och lossning av gods. I en undersökning Vehco utfört visade det sig att 90% av de tillfrågade åkerierna är medvetna om att deras förare upplever väntetider, men att de inte har någon exakt siffra gällande hur många timmar som varje månad går åt till att vänta, och inte heller vad dessa timmar kostar företaget. Samtidigt finns det ett stort intresse att hitta sätt att registrera väntetiderna på ett bra sätt. Vidare svarade 95% av företagen i undersökningen att det skulle vara intresserade av ett smidigt sätt att registrera väntetiderna.

De flesta transportföretag har problem med väntetider

"Många åkerier som har börjat mäta väntetiderna med Vehco berättar att det blir lättare att debitera kund när man har data och fakta att visa upp. Då blir kunden mer benägen att betala."

– Magnus Gunnergård , Produktchef, Vehco

Fleet Management-System kan användas för att identifiera och kvantifiera väntetiderna. Vehcos system erbjuder flera funktioner för att göra detta. Beroende på hur verksamheten ser ut kan man välja det arbetssätt som passar bäst. Det finns i Vehcos system tre sätt att registrera och mäta väntetider:
1. med geografiska områden
2. att föraren själv registrerar väntetiderna
3. genom uppföljning via tjänster för order- och uppdragshantering via koppling till transportledningssystem.
Genom att analysera den insamlade informationen kan man upptäcka var och när väntetider uppstår, och genom att prata med förarna kan man även skapa sig en större förståelse för varför väntetiderna uppstår. Dessutom kan den insamlade datan fungera som underlag för att debitera kunden för väntetiden. Det blir då enkelt för er att visa kunderna hur stora väntetider som har uppstått och hitta sätt att åtgärda problemen.

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system