Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in vårens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 14-15 maj

Anmäl er här!

För bättre resultat inom Sparsam Körning: hur hanterar du förarnas resultat och incitament?

IT-Strategi

Ett viktigt område som många av våra kunder ofta diskuterar är hur man hanterar goda och dåliga resultat, och om några incitament bör erbjudas för bra chaufförer. Anledningen är att vi i denna typen av projekt hanterar människor. Baserat på våra erfarenheter är det ofta smart att erbjuda någon typ av belöning till de förare som presterar bäst eller som har visat de bästa förbättringarna. Det kan vara ett effektivt och billigt sätt att främja Sparsam Körning. Kuponger för en helg, vara en del av ett lotteri, en utflykt för det mest framgångsrika teamet eller till och med en ekonomisk belöning ... oavsett vad belöningen är så är det viktiga erkännandet av resultaten!

Ledningsstudier håller i allmänhet med om att effekterna av belöningar ofta är mer effektiva än straff. Vissa studier skulle också säga att icke-ekonomiska belöningar ibland har en mer positiv effekt än ekonomiska, eftersom anställda reagerar mer känslomässigt. I de flesta situationer skulle förare troligtvis vara mer stolta över en grupputflykt som de vann med sina bra prestationer jämfört med en ekonomisk belöning.

Vehco-customer-bring

Det är lika viktigt att ge råd och extra hjälp för dem som släpar efter. Du bör hålla dem informerade om att de kan förbättra sina prestationer med begränsade förändringar och fråga dem varför de inte försöker. Detta kan bero på mekaniska problem eller faktorer som de inte kan påverka. Om detta inte är fallet kan ytterligare hjälpmedel eller utbildning krävas. I allmänhet är det alltid 10-20% av personalen som kanske inte är intresserad av att delta i projektet och för vilka en personlig anpassning är nödvändig.

”Vi ser normalt besparingar på cirka 2 dl per 10 km, dvs ungefär besparingar på 5-7%. Men framför allt ser vi att fordonen körs säkrare och att slitage har minskat till följd av vårt projekt. Några av förarna, som har lärt sig att köra på "rätt" sätt, upplever nu körningen som mycket bekvämare på grund av Sparsam Körning utan att förlora tid” 

Fredrik Lotzner, teamledare för förare / fordon, Dagab Backa

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system