Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in höstens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 23-24 sept

Anmäl er här!

Att tänka på vid val av mobildatalösning; fast installerad fordonsdator eller en mobil lösning?

Transport och IT

Många transportföretag använder Fleet Management System (FMS) för att effektivisera sin verksamhet, förbättra kvaliteten och minska miljöpåverkan. I allmänhet kan förarna få tillgång till FMS genom ett fast installerat system eller via en mobil lösning i fordonet. I den här artikeln ger vi några rekommendationer om vad man bör tänka på när man väljer mobildatasystem.

Generellt sätt kan man säga att ett mobildatasystem kan användas på följande sätt ute i fordonen:
- Fordonsdator utan skärm (sk black box)
- Fordonsdator med fast installerad skärm
- Applikation i telefon, surfplatta eller handdator med koppling till fordonet via en fordonsdator
- Applikation i telefon, surfplatta eller handdator utan koppling till fordonet (t ex App)

 1. Vad är systemet tänkt att användas för?

Vilka krav har organisationen och vilka funktioner krävs? Behövs information från fordonet (motor/växellåda/bromsar mm) och färdskrivaren?

- Önskar man som transportföretag optimera sin verksamhet finns många fördelar att samla in data från färdskrivaren och fordonet och då krävs någon form av dator ombord som kan anslutas till fordonet. Både fasta installationer och mobila lösningar (med fast eller trådlös anslutning till fordonsdatorn) kan erbjuda denna typ av funktionalitet.

Är systemet tänkt att användas varje dag i samma fordon av samma användare eller är det tänkt att användas under en begränsad tid av en tillfällig eller extern användare?

- Normalt rekommenderas en mobil lösning när man har tillfälliga förare och när man framförallt behöver information om transportorder och meddelanden.

2. Typ av arbete påverkar val av system

Har förarna behov av att scanna gods utanför fordonet regelbundet?

- Om du väljer en fast skärm och behöver scanna gods, föreslår vi att du kontrollerar att en mobil skanner kan anslutas till systemet, annars rekommenderar vi en mobil lösning här.

- Om förarna bara skall skanna då och då, kan kameran i en smartphone ofta vara tillräckligt, men om förarna skannar många enheter per dag rekommenderar vi en mobil enhet med en dedikerad scanner eller en separat scanner (Bluetooth rekommenderas).

Använder dina förare regelbundet systemet utanför hytten för att ta foton, t.ex. på skadat gods, att bifoga transport orders eller ett meddelande?

- För att ta bilder och skicka till kontoret rekommenderar vi en mobil lösning där bilder kan bifogas till en aktivitet, som en transportorder eller annat meddelande.  Naturligtvis måste denna funktion stödjas av ditt FMS och gärna integrerat med transportledningssystemet (TMS).

Används signatur vid era leveranser regelbundet?

Om du har arbets- eller transportuppdrag där dina kunder vill att förarna skall få underskrifter från t.ex. mottagaren av varorna, då rekommenderas mobil lösning för att enkelt låta mottagaren underteckna ordern på den mobila enheten.

3. Noggrannhet av positionering; hur viktigt är det för dig att alltid veta var dina fordon är?

- System som använder inbyggd GPS i den mobila enheten kommer naturligtvis skicka positioner från där den mobila enheten är. Eftersom den mobila enheten kan användas utanför fordonet, särskilt en smartphone eller en surfplatta, kommer du aldrig att vara 100% säker på var fordonen befinner sig. Ofta är det inte möjligt att stänga av en fast installerad fordonsdator, medan en användare enkelt kan stänga av en mobil enhet. Slutsats: Så om det är viktigt för dig att ha 100% kontroll över din flotta och om du har höga krav på funktioner för position, spårning och geofence  rekommenderar vi att använda ett system där GPS-positionerna skickas från en fast installerad fordonsdator.

4: Driftmiljö; är ni verksamma i en dammig och smutsig miljö?

- För transportbolag som ofta har fordon i tuffa och dammiga miljöer, skulle vi rekommendera en robust hårdvara för den mobila lösningen (t ex IP-klass 65 eller 67) eller en fast installation.
- Vanligtvis är en fast installerad skärm mer kapabel att utsättas för tuffa förhållanden jämfört med mobila lösningar, särskilt om den mobila lösningen rullas ut på icke IP-klassad (konsument-baserad) hårdvara.

5: Livslängd: Förväntar du dig lösningen att ha en lång livslängd?

-  Normalt har fasta installationer en längre livslängd än mobila lösningar eftersom de mobila enheterna utsätts för mer slitage när de används utanför hytten (och ofta används för andra ändamål också). Så om du har höga krav på lång livslängd och en robust lösning, då är en fordonsdator med fast skärm normalt att föredra.

6: Investering: Vad är er budget?

- Normalt är investeringen i en fast fordonsdator högre jämfört med en mobil lösning när man inkluderar installationskostanden (om den mobila lösningen inte har koppling till fordonet). Men om den mobila lösningen ska erbjuda samma funktioner som en fast installerad fordonsdator med skärm, och det finns ett behov för en investering i en mobil enhet (t.ex. om du behöver köpa in en ruggad surfplatta för ändamålet), är den totala investeringen normalt högre eftersom den mobila enheten ofta är dyrare än en fast skärm.

7: Dedikerat eller "öppet" system: Ska ni använda enheterna för fler saker än Fleet Management?

-  Sedan smartphones och surfplattor introducerades på marknaden har det blivit vanligt att använda dem för professionella ändamål som FMS. Naturligtvis är det smart att använda en hårdvara för flera syften för att minska investeringarna och driftskostnaderna. För många användare fungerar detta bra, både som de används ”stand-alone” eller om de kopplas till fordonsdator via Blåtand. För många stora transportföretag som har höga krav på lång livscykel, låga driftkostnader och hög stabilitet (systemen lämnar ej fordonet) brukar en fast installerad fordonsdator med skärm bli det slutgiltiga valet.

 Slutsats och rekommendation

Vid val av Fleet Management System bör man givetvis analysera bolagets behov och ta fram en kravspecifikation på vad systemet skall erbjuda. I många fall brukar en kombination av de olika typerna av hårdvara i fordonen ge den bästa återbetalningen över tid, dvs en del av flottan har fordonsdatorer med fasta skärmar, en del fordon och förare utrustas med mobila enheter medan tillfälliga förare erbjuds en app-baserad lösning utan installation i fordonet. Rullar man ut en lösning som består av olika typer av hårdvara i fordonen och hos användarna bör givetvis funktionerna i fordonen och på kontoret vara samma (t ex samma karta, samma meddelandetjänst, samma checklistor, samma typ rapporter mm) så att man inte behöver arbeta i olika system för att man har olika typer av hårdvara/klienter ute i fordonen.

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system