Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in höstens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 23-24 sept

Anmäl er här!

april 2019

Se till att utbildningen av ditt nya system för Fleet Management är användarcentrerad

I Vehcos undersökning där 64 transportbolag intervjuades, visade det sig att 28% av transportörerna anser att utbildning är den viktigaste framgångsfaktorn när det gäller att lyckas med implementeringen av ett TMS.

Informera och förankra projektet bland förarna

Genomförandet av en FMS-projekt påverkar en majoritet av företagets avdelningar, speciellt om ett komplett FMS är implementerat.

Gör en teknisk genomgång av flottan innan du börjar ditt telematikprojekt!

Utvecklingen av teknik, mångfalden av fordonstyper och fabrikat, och integrationen av olika typer av system komplicerar implementeringen av telematiksystem. Så hur väl ett FMS kommer att fungera beror tyvärr ofta på de tekniska förutsättningarna i fordonen.

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system