Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in vårens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 14-15 maj

Anmäl er här!

maj 2018

Trend 5: Framgångsrika transportföretag blir alltmer datadrivna

Transportbolag står på tröskeln till en än mer omfattande digitalisering. Begrepp som Big Data, AI (Artificiell Intelligens) och Internet of Things (IoT) kommer att förekomma allt oftare inom branschen.

Trend 4: System för Fleet Management är en nyckelfaktor för effektiv kostnadsreducering

Kostnadsreduceringar och effektivisering av olika slag är viktiga mål vid digitalisering. Det finns många områden där genomtänkt användning av FMS snabbt kan ge besparingsmöjligheter.

Trend 3: Högre förväntningar på service medför krav på effektivt system för Fleet Management

Dagens digitala landskap har gett kunden en viktigare roll gentemot företag. Denna ökade makt är både företag och kunder medvetna om och trenden pekar på att företag behöver anstränga sig ännu mer för att gå sina kunder till mötes.

Trend 2: Ökad produktivitet genom mobilitet via BYOD (Bring Your Own Device)

Fleet Management är starkt kopplat till den tekniska utvecklingen och fordonsbranschen och är just nu i en väldigt spännande fas.

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system