Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in höstens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 23-24 sept

Anmäl er här!

Arbeta proaktivt med detaljerad analys av förarnas aktiviteter!

Transport och IT

Många regelöverträdelser kan härledas till små enkla misstag. Det kan bero på individer utan tillgång till rätt arbetsverktyg, otydliga arbetssätt, okunskap eller andra faktorer som har med organisation, kompetens eller systemstöd att göra. Att ta reda på varför problem uppstår är det första steget i att försäkra sig om att de inte uppstår igen. Detta kan man göra genom att samla in och analysera datan från förarna och fordonen. För att göra detta effektivt behövs systemstöd. Först när man har sammanställt datan, analyserat, hittat orsaken till överträdelserna och implementerat bättre arbetssätt kan man vara säker på att ha minimerat risken för nya överträdelser.

Vehco tidslinje för kör- och vilotider hjälper transportledaren att minska överträdelserna

I tidslinjen kan transportledaren anslysera varje förarares aktiviteter i detalj och på så sätt enklare kunna planera framtida körningar.

Vehcos tjänst för kör- och vilotider samlar in, analyserar och presenterar data från färdskrivaren i Vehco Weboffice. Transportledningen kan bland annat skapa vyer och rapporter i form av daglig summerad arbetstid, veckosummering eller månadsummering. Dessutom kan man i tidslijen enkelt se förarnas aktiviteter i detalj.

På detta sätt kan man enkelt se hur en eller flera förare har spenderat sin arbetstid fördelad på vila, ledig tid, körning och annat arbete. På samma sätt kan man se hur förarnas kvarvarande kör- och vilotider ser ut för arbetsveckan. Genom att analysera förarnas kör- och vilotider kan man på detta sätt se om de faktiska arbetstiderna skapar risk för regelbrott. Samma data kan analyseras för att effektivisera arbetssätt och utnyttja en större del av förarnas arbetsdag.

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system