Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Inspiration till
smarta transporter

Nyheter, trender och erfarenheter inom IT och transporter från Vehco

Boka in vårens höjdpunkt

Vehco Kundträff på Lidingö 14-15 maj

Anmäl er här!

Blogg

Transport och IT
2020-03-27 11:01

Under coronaepidemin har behovet av transporter av livsmedel och mediciner ökat dramatiskt i samhället. Dagab, som är logistikpartner till Willys, Hemköp och Axfood Snabbgross såg en dramatisk ökning av transportbehovet från en dag till en annan. I en intervju med Per Rudholm, som är arbetsledare hos Dagab i Hisings Backa, berättar han om hur organisationen snabbt anpassade sig till de nya förutsättningarna och hur bolaget använde sin mobildatalösning från Vehco för att hantera den nya situationen.

IT-Strategi
2019-11-29 12:15

Baserat på erfarenheter och utfall från hundratals projekt inom Sparsam Körning, där ordentliga program för Sparsam Körning har implementerats, ser Vehco att dessa satsningar kan ha följande fördelar. 

  • Upp till 15% bränslebesparing och CO2-utsläpp.
  • 8% mindre underhåll tack vare en jämnare körning och mindre slitage.
  • 15% minskning av olyckor.
  • Det är ett tillvägagångssätt som ofta också skapar ett bättre socialt klimat med mindre stress vilket leder till lägre personalomsättning och mindre sjukfrånvaro.
  • Det kan fungera som ett verktyg för individuell valorisering.
  • Och slutligen, Sparsam Körning skulle också vara ett sätt att förbättra komforten för
  • ...

Relaterade inlägg

IT-Strategi
2019-11-29 11:58

Ett viktigt område som många av våra kunder ofta diskuterar är hur man hanterar goda och dåliga resultat, och om några incitament bör erbjudas för bra chaufförer. Anledningen är att vi i denna typen av projekt hanterar människor. Baserat på våra erfarenheter är det ofta smart att erbjuda någon typ av belöning till de förare som presterar bäst eller som har visat de bästa förbättringarna. Det kan vara ett effektivt och billigt sätt att främja Sparsam Körning. Kuponger för en helg, vara en del av ett lotteri, en utflykt för det mest framgångsrika teamet eller till och med en ekonomisk belöning ... oavsett vad belöningen är så är det viktiga erkännandet av resultaten!

Ledningsstudier håller i allmänhet med om att effekterna av belöningar ofta är mer effektiva än straff. Vissa...

Relaterade inlägg

IT-Strategi
2019-11-29 11:36

Framgången för din Sparsam Körning beror helt på din kommunikationsstrategi. En positiv och välkonstruerad kommunikation kommer att engagera dina anställda. De första stegen i förberedelserna är alltid viktiga. Innan du startar ditt projekt inom Sparsam Körning bör du fundera över att eventuellt diskutera projektet med olika roller i företaget. Prata med dina olika avdelningar och använd denna möjlighet för att upptäcka möjliga problem. Genom att be de anställda om råd om att definiera mål kan du till exempel aktivt engagera dem och säkerställa deras engagemang.

 Anta en tydlig och konsekvent kommunikation. I överensstämmelse med företagets klimat och hela projektet. Om till exempel huvudmålet är att respektera miljön, se till att företaget respekterar grunderna. Hur kan...

Relaterade inlägg

IT-Strategi
2019-11-29 11:16

Kommunikation av de grundläggande principerna för Sparsam Körning måste kompletteras med individuell teoretisk utbildning och i verkliga körförhållanden. Varför? Helt enkelt för att ingenting ersätter utbildning med en påläst och erfaren tränare. För att säkerställa långsiktiga resultat är utbildningar och påminnelser viktiga. Som vi såg tidigare i chaufförernas resultat kan tränaren anpassa sig till förarens specifika behov och ge honom / henne de råd han / hon behöver.

 För det andra har många förare lärt sig köra med äldre fordon med mindre körhjälpsfunktioner. Fordonsteknologierna har emellertid utvecklats avsevärt. En utbildning gör det möjligt för dem att uppdateras och utnyttja nya fordons fulla potential. En tränare kan också enkelt upptäcka förarens dåliga vanor...

Relaterade inlägg

IT-Strategi
2019-11-29 11:01

Hur ska du analysera prestandan hos dina förare och fordon om du inte har verktygen? Hur ska förarna förbättra sitt beteende om de inte tränas och inte får kontinuerlig feedback? Av flera skäl är det avgörande att mäta och rapportera prestationen och att hjälpa förarna att förbättra sin körning.

 

”Under många år har Ahola certifierats för kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001), och av den anledningen lägger vi stor vikt vid att se till att våra transporter genomförs effektivt och miljövänligt. Det är viktigt för oss att hålla reda på flottans och förarens prestanda genom att följa och rapportera bränsleförbrukning och utsläpp. Eftersom vi har skärmar i våra fordon kan vi också påverka förarens körbeteende, vilket har...

Relaterade inlägg

IT-Strategi
2019-11-28 19:35

Innan du börjar rekommenderar vi att du går igenom en fas av analys och reflektion för att ta hänsyn till projektets alla insatser. Definiera mål som förklarar varför tillvägagångssättet är specifikt för ditt företag. Vilka är målen? Kostnadskontroll, insats för miljön, få CO2-etiketten? Dessa globala mål är viktiga eftersom de låter dig definiera prioriteringar under hela projektet och förklara skälen bakom projektet till dina anställda.

Sedan är en revidering innan projektet inleds väsentlig. Den behöver inte nödvändigtvis innehålla massvis av data, men du måste göra en inventering för att helt enkelt veta vart du ska och för att kunna mäta och analysera dina framsteg. Den revidering bör innehålla bränsleförbrukning och kostnad, CO2-utsläpp från flottan, antal incidenter och...

Relaterade inlägg

IT-Strategi
2019-11-28 18:52

Om du överväger att driva här typen av projekt i ditt företag är det viktigt att ta ett kliv tillbaka och säkerställa att du angriper denna utmaning på ett omfattande och heltäckande sätt. Detta projekt berör inte bara förare. Det är ett projekt som kommer att påverka många av avdelningarna och tjänsterna i företaget.

Naturligtvis kommer ekonomiavdelningen att vara involverad (det är ju trots allt ett projekt med syfte att spara bränsle) såväl som avdelningen för Fleet Management eftersom projektet kan leda till investeringar i fordon med mindre miljöpåverkan. Transportledningsavdelningen spelar en nyckelroll för att se till att onödiga kilometer och tomma kilometer undviks och att leveransplanerna är välplanerade och inte för knappa.

”Jag hade...

Relaterade inlägg

IT-Strategi
2019-04-02 10:52

I Vehcos undersökning där 64 transportbolag intervjuades, visade det sig att 28% av transportörerna anser att utbildning är den viktigaste framgångsfaktorn när det gäller att lyckas med implementeringen av ett TMS. Det verkar uppenbart att användarna måste ha kunskap för att kunna hantera sin nya lösning.

 

Konkret och...

IT-Strategi
2019-04-02 10:33

Noggrann planering av installation och driftsättning

Ta dig tid att planera installationsprocessen. Korrekt samordning av installation i fordon och konfiguration/driftsättning av systemet centralt är avgörande. Du sparar tid och undviker onödigt stillastående av fordonen. Gör en lista över alla fordon och var noga med att hålla verkstaden och verksamheten välinformerad om installationsschemat. Se till att diagnos genomförs i samband med installation i fordonen så att man är säker på att fordonsdatorerna fungerar som de skall innan man släpper i väg dem. Man vill helst undvika att de behöver kallas in igen! På så sätt kan alla pusselbitar komma på plats med minsta ansträngning bland de anställda.

...

Sidor

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system