Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Det franska åkeriet Laporte fortsätter att vara i topp i Vehco Eco-Driving Challange

I Vehcos tävling inom Sparsam Körning visar det franska företaget Transports Laporte konstant mycket bra resultat, och företaget ligger ofta i topp genom ett högt sparsamindex. Ofta har företaget ett genomsnitt på 83 till 85 av 100. Detta resultat ger företaget möjlighet att vinna tävlingen i slutet av året. Vad är hemligheten? En riktigt stark förvaltningskultur och att under mer än 20 års driva en kampanj internt för att främja rationella kör- och bränslebesparingar! Läs mer nedan om hur Laporte lyckas med sitt projekt inom sparsam körning.

Kort om Transports Laporte

Antal fordon : 40

Kund till Vehco sedan : 2016

Intervjuad person : Nicolas Laporte, Verkställnade Direktör

Typ av verksamhet: Nationella och regionala vägtransporter, styckegods (hela eller uppdelade partier/batcher) till/från industrier och GMS.

Typ av system : Vehco Connect Mobile (fordonsdator med surfplatta) med Sparsam Körning och fjärrkopiering av färdskrivaren och förarkorten

Hur började ert projekt inom sparsam körning?

Vårt familjeföretag, som startades av min farfar, har alltid varit genomsyrad av en stark förvaltningskultur. Vi insåg snart att bränsleförbrukningen var avgörande för bolagets lönsamhet. I mer än 20 år har vi kommunicerat bränsleförbrukningen till våra förare.

 Genom åren har projektet utvecklats i form av verktyg. Från en enkel bränsleövervakning startade vi de första beteendeanalyserna av förare på 2000-talet. Det var faktiskt svårt att tolka skillnader mellan förare och att vidta korrigerande åtgärder. Förare föreslog svårare rutter eller mer transporterad vikt. För en bättre analys använde vi ett verktyg för dataanalys från Renault Trucks som via en trådbunden anslutning till fordonet samlade in data. Det gav oss mycket mycket tekniska data.

Vi fokuserar nu vår analys på mer omfattande data och integrerar den i utbildningen av förarna. Sedan januari 2014 har vi, med 3 andra transportföretag från organisationen europeiska transportföretag ASTRE, anställt en utbildare som vi delar enligt ett förutbestämt schema. Alla våra förare spenderar minst en dag av individuell träning vartannat år.

Idag använder vi Vehcos data som vi jämför med fakturorna vi får från det bränsle vi köper, fordon för fordon, för att identifiera avvikelser, eventuell stöld av bränsle, datortekniska problem eller fel på fordon.

Nicholas Laporte

Hur följer ni upp förare?

Vi följer upp bränsleförbrukningen i detalj. Tidigare var vi tvungna att vänta varje månad på fakturorna från bränslet eller för återkoppling från företagets tank, men nu tillåter Vehcos lösning oss att få data mer eller mindre i realtid och med möjlighete att zooma in mer exakt på en vecka eller en dag. Vi blir på så sätt mycket mer lyhörda och kan snabbt se förändringar eller avvikande värden.

Så snart vi ser en hög bränsleförbrukning kan vi analysera det omedelbart med föraren. Om detta inte beror på ett fordonsproblem eller en viss aktivitet, påminner vi honom om de grundläggande principerna för sparsam körning. Och om han/hon inte blir bättre, erbjuder vi ny utbildning inom sparsam körning. Svårigheten, för ett små och medelstora företag som vårt, är att regelbundet följa upp. Vi har inte tid att analysera komplex och teknisk data. Vi behöver en smart analys med några representativa indikatorer på förarens beteende. Detta är en av anledningarna till att vi valde Vehcos lösning.

Hur värdesätter du bra förare?

Vi värdesätter kollektivt. Många kriterier påverkar konsumtionen och det är känsligt att belöna en och inte den andra, som kan ha mindre fördelaktiga körningar. Så vi har ett kollektivavtal om vinstdelning för alla anställda, för vilka bränsleförbrukning är ett av kriterierna.

Vilka är fördelarna med ert miljöprojekt?

Vår bränsleförbrukning har gått ner. Det är troligen både resultatet av vårt träningsprogram och av att vår flotta nu till 80% är Euro VI. Eftersom vi har haft utbildningspass i sparsam körning har vi haft bättre resultat när det gäller olyckor tack vare bättre användning av fordonen. Det innebär mindre kostnader, men också besparingar när det gäller försäkringspremier, arbetsplatsolyckor och reparation av utrustning.

Vi drar också nytta av miljöfördelar. Sparsam Körning är inte bara ett sätt att spara pengar. Företaget har lägre koldioxidutsläpp, högre säkerhet och färre tillbud med andra trafikanter. Just olyckor är en tydlig oro bland förarna och att vi lyckats sänka antalet tillbud uppfattas fördelaktigt internt och det är något som vi använder i vår kommunikation med våra kunder.

Enligt dig, vad är mervärdet av Vehcos verktyg?

Den direkta återkopplingen. Det är mycket bra att man kan se resultaten i realtid. Jag har valt att prenumerera på en rapport om förbrukningen från alla fordon varje vecka. Jag kan analysera dem på ett ögonkast och direkt kontakta förarna för att gratulera dem eller varna dem om resultaten. Det tar inte mycket tid och låter mig vara mycket mer lyhörd. Det är verkligen svårare att ringa förarna en månad i efterhand för att informera om att de måste köra mer försiktigt.

Vehcos verktyg kan också vara ett bra sätt att involvera förarna i projektet. Tidigare gick informationen bara i en riktning och föraren fick ibland en feedback. Förra sommaren utrustade vi alla våra fordon med Android-surfplattor som gör det möjligt att övervaka alla körparametrar i realtid. En stor andel av förarna (och inte bara de yngsta) är villiga att förbättra sitt körbeteende och vill verkligen använda det här verktyget. Och eftersom det är ett användarvänligt verktyg som tydligt både visar förbrukningen och körbeteendet, tror jag att det bidrar enormt till att motivera dem. Att ha egna resultat under ögonen uppmuntrar verkligen förare att förbättra sin körning.

 

Vehco Customer Laporte

Vilka råd skulle du ge till den som vill starta ett projekt inom sparsam körning?

Det är ett progressivt projekt. Tyvärr får man inte resultat över natten, det tar tid att uppnå förändringar. Att integrera regelbunden utbildning inom sparsam körning i är också mycket effektivt. Då är det nödvändigt att förklara för ibland motvilliga förare att målet inte är att lära dem hur man kör, men hur man korrekt använder mer och mer sofistikerade fordon. Med bra tränings- och kvalitetsutbildningar accepterar de vanligtvis helt tillvägagångssättet.

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system
Ladda ner brochyrer, data sheets och bilder

Nyheter

fre, 2017-11-24
Vehco presenterar kiosk-mode version av Vehco Vison på SOLUTRANS

Under mässan SOLUTRANS, som är en internationell utställning för transportlösningar i Lyon den 21-25 november, presenterade Vehco ett par nya och uppdaterade tjänster och produkter. En av nyheterna var Vehcos androidskärm Vehco Vision med "kiosk-mode".

fre, 2017-11-03
Axess Logistics berättar om hur de arbetar med Fleet Management för att optimera sin verksamhet

Vehco genomför kontinuerligt intervjuer med sina kunder för att lära sig om hur de arbetar för att effektivisera och optimera sina verksamheter för att spara pengar, tid och resurser samt för att förbättra kvalitet och intäkter. I denna intervju har vi pratat med Åsa Söder som arbetar med administrativ support hos Axess Logistics (Sammanslagning av Autolink, Motortransport och Skandiatransport).