Välj ditt land för kommersiell och lokal information

Vehco Eco-Driving Challenge

Eco-Driving Period Average

64.9Range 41.8 to 88.170

Alla kunder till Vehco som använder tjänsten Sparsam Körning (via Vehco 4 eller Vehco 5) är välkomna att delta i tävlingen Vehco Eco-Driving Challenge 2017 via Vehco Eco-Driving Index. Indexet baseras på sex körparametrar som inverkar på körbeteendet. Varje vecka presenterar vi ledarna för varje land genom resultattavlorna nedan. Tävlingen körs mellan den 14 mars till den 31 december 2017. Det är möjligt att ansluta sig till utmaningen när som helst, och vi hoppas så många som möjligt av våra kunder kommer att delta. I diagrammet till höger presenterar vi det genomsnittliga Eco-Driving indexet för de deltagande företagen i tävlingen. OBS: Endast de bästa företagen i varje land presenteras i tabellerna nedan.

Är du en Vehco kund? Anmäl dig nedan!

 

Highest Eco-Driving Index last week

Class/CountryCompany nameEco-Index w 45
Freight Companies (SE)Dagab Backa88,1
Freight Companies (FR)Laporte82,4
Bus Operators (EU)Bacher Touristik GmbH78,3
Freight Companies (NO)Martinsen Transport AB78,2
Freight Companies (FI)RL-Trans72,8
Freight Companies (DK)Arla Foods71,2
Freight Companies (DE)Josef Konz GmbH & Co. KG66,0

Best improvement last weeks

Class/CountryCompany nameImprov. (week 45-43)
Freight Companies(DK)VJ Transport3,5
Freight Companies(SE)Dagab Borlänge3,0
Freight Companies(DE)Konrad Löhwing Spedition1,9
Freight Companies(NO)Grönaasen Transport1,7
Freight Companies(FI)RL-Trans0,9
Freight Companies(FR)LAPORTE0,4
Bus Operators (EU)Bacher Touristik GmbH0,4

Blogg Varje vecka publicerar vi tips, kommentarer och rekommendationer om Eco-Driving på vår blogg.

Testa Eco-Driving Vill du testa Vehco Eco-Driving?

Anmäl dig här Är du en Vehco-kund som vill vara med i Eco-Driving Challenge?

Har du några frågor om vår tävling? Kontakta Vehco Marketing.

 

Sju tävlingsklasser

Det finns sju olika klasser i tävlingen

 1. Fraktföretag i Sverige
 2. Fraktföretag i Danmark
 3. Fraktföretag i Tyskland och Österrike
 4. Fraktföretag i Frankrike
 5. Fraktföretag i Finland
 6. Fraktföretag i Norge
 7. Bussoperatörer i Europa

Vinnare av Eco-Driving Challenge

Det företaget i varje klass som har det högsta genomsnittliga eco-driving indexet under de tre sista månaderna 2017, vinner Vehco Eco-Driving Challenge 2017. Det blir också ett speciellt pris till det företag som har visat den största förbättringen från dess start i tävlingen till slutet av året.

Prisutdelning

Vehco kommer att bjuda in vinnarna i tävlingen till en prisutdelning vid vårt huvudkontor i Göteborg, Sverige. Prisutdelningen kommer att ske någon gång under våren 2018. Efter ceremonin i vårt kontor, kommer Vehco bjuda med vinnarna till en middag på en restaurang i Göteborg. Kostnaderna för resan, middagen och boende för två personer per vinnande företag kommer att bekostas av Vehco.

Mer om Vehco Eco-Driving index

För att förenkla arbetet med Sparsam Körning har Vehco utvecklat Vehco Eco-Driving Index, som presenteras i en dashboard för arbetsledare och en dashboard för förarna. Eco-Driving Index är en beräkning av förarnas körbeteende som baseras på de sex befintliga parametrar som Vehco använder inom Sparsam Körning:

 • Överhastighet
 • Tomgång
 • Utrullning
 • Nollgas
 • Bortbromsad energi
 • Kraftig inbromsning

Mätningarna av körbeteendet visas för förarna via en skärm i fordonet samt i rapporter i Weboffice. Algoritmen för Eco-Driving Index baseras på mångårig erfarenhet från Sparsam Körning, och den viktar de olika beteendeparametrarna för en förare och räknar ihop detta i ett enda index på en skala från 0 till 100, där 0 representerar dåligt utförande och 100 representerar en bra prestation. Det är enkelt att jämföra en förares värde med ett målvärde och det är lätt att se förarens prestation i förhållande till de andra förarna i bolaget.

Vehco standardprofil

Standardvikten för de olika parametrarna är satt till de värden som anges i tabellen nedan.

Parameter

Relativ vikt

Överhastighet

30%

Tomgång

15%

Utrullning

20%

Nollgas

10%

Bortbromsad energi

12,5%

Kraftig inbromsning

12,5%

Totalt

100%

De relativa vikterna bygger dels på erfarenhet om vad som påverkar bränsleförbrukningen, men också på den pedagogiska effekten och andra överväganden. Ett exempel på detta är synen på tomgång.  För tomgång kan ofta andra effekter än endast att spara bränsle vara viktiga och motivera en hög vikt. Exempelvis kan effekter på närliggande miljö och människor såsom buller och avgaser motivera en hög vikt.

Andra komponenter i algoritmen

För att få indexet att fungera bra med verkliga data, innehåller algoritmen justeringar av skalorna i de enskilda mätningarna. Exempelvis är det nästan omöjligt att nå en överhastighet på 100%, och därför är den möjliga skalan av överhastighet inte från 0 till 100. Det finns också en justering som gjorts för att uppmuntra förare med låga poäng att få relativt stora poängtillägg vid förbättrat körbeteende, medan det är lite svårare för duktiga förare att nå absoluta toppbetyg. Dessa delar av algoritmen anses konfidentiell och beskrivs därför inte mer i detalj.

Håll dig uppdaterad genom att få nyhetsbrev, de senaste blogginläggen samt inbjudningar till våra webinars
Se filmer som beskriver Vehco, våra lösningar och hur våra kunder använder våra system
Ladda ner brochyrer, data sheets och bilder